A) Als mercats de competència monopolística, la quantitat i el preu d'equilibri a llarg termini són els mateixos que en competència perfecta

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,47 KB

 

1. El mercat i la competència

el mercat com un mecanisme que:

- agrupa totes les activitats de compravenda d’un producte determinat fetes per les empreses (venedores) i els demandants (compradors). En endavant, anomenem empreses els venedors.

- afavoreix l’intercanvi gràcies al lliure funcionament de l’oferta i la demanda.

ELS MERCATS DE COMPETÈNCIA PERFECTA

és aquella en la qual tots els béns i serveis s’intercanvien voluntàriament per diners al preu fixat pel mercat,

ELS MERCATS DE COMPETÈNCIA IMPERFECTA

una o més empreses poden influir sobre el preu en més o menys mesura.

diferents models de com.Imp.

- monopoli: absència de competència. Una única empresa produeix tot el bé i ofereix tot el servei que hi ha, per la qual cosa té plena capacitat per a influir sobre el preu o la quantitat que cal produir.

- oligopoli: hi operen poques empreses, però tenen la dimensió suficient per a incidir en el preu si alguna decideix variar la seva oferta. Ex.Petroli, telefonia mòbil

- competència monopolística: hi ha moltes empreses que ofereixen productes similars amb la mateixa funció o utilitat, les empreses confereixen als seus productes una diferenciació específica. Ex. Mercat de detergent

2. Els criteris per a classificar els mercats

- grau de concentració: nombre d’empreses que estan en el mercat . Com més nombre de venedors, menys grau de concentració.

- influència sobre el preu: els venedors influeixen significativament sobre el preu, de manera que contradiuen l’esperit del llibre mercat

defensat per Adam Smith.

- grau d’homogeneïtat: els seus productes són intercanviables

- intensitat de la competència: referpencia a la tensió amb la que lluiten les diferents empreses dins del mercat per vendre més, com a les diferents polítiques comercials que adopten.


Entradas relacionadas: