Alderdi komunista definizioa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 5,18 KB

 

2.Hauteskunde sistema motak

Hauteskunde-
sistema aldagai independentetzat eta alderdi-
Sistema Mendekotzat hartzen dituen ikuspegitik sortutako hausnarketa da orain ekarriko Duguna. Planteamendu honen muina sistema proportzionalek alderdi askotariko Sistemak sortzen dituztelako argudioa da edo gutxienez horretarako oztoporik Jartzen ez dutelakoa. Hau maila batean kokatu behar da, kausa-ondorio Harremanaren azterketan alegia. Baina askotan honi lotu egiten zaio beste Mailako eta inplikazio oso bestelakozko baieztapena: alderdi-sistema zatitua Eta gobernagarritasun zaileko egoera sinonimoak dira. Bigarren honetan Eztabaidak oinarri ideologikoak ditu eta Westminster ereduaren defendatzaileek Baliatzen dutena.

Gobernuen efikazia edo errendimendua eta legitimazioa Gobernagarritasunaren oinarri garrantzitsuenetakotzat jotzen dira.

Legitimazioan gobernuak sostengu parlamentario sendoa izatea eta gehiengo parlamentario zabal hori eraikitzeko akordioa gardena eta bideragarria Izatea inportanteak dira.

2- Gehiengo-sistemak

Definizioa emana dago. Agintearen logikari eusten diote eta sistema Zaharrenak dira. Eremu anglosaxoniarrean nagusi den mota; Britainia Handia, A.E.B., Kanada, Australia, India eta Commonwealth-eko estatu askotan indarrean Dagoena. Salbuespen nabarmenetakoa Zeelanda Berria dugu 1994 tik . Eremu Horretatik kanpo Frantzia dugu kasurik egonkorrena.

Zein egoeratan ezar daiteke gehiengo-sistema bat?


Tocquevillek dagoeneko argitu zuenez, gehiengo-sistema batek arrakasta Izan dezan hiru baldintza bete behar dira:

                a- Kolektibitate homogeneoa batean ezarri behar da. Gizarte-haustura-lerro sakonik Ez duena. (cleavages).Haustura etniko edo Gehiengo-sistemak gizarte-gatazka gune Edo lerro bakarra onartzen du.

B- Gehiengo Formularen erabilpenaren gaineko gizarte-kontzentzua

C- Aldiro Gutxiengoak gehiengo bilakatzeko aukera izatea. (egiturazko gutxiengoak ez Izatea, alegia)

Gehiengo-sistema motak


Erabiltzen den formularen arabera.

-Soila. (first past the post)

-Osoa. Lehentasun edo ordezko botoa eta bozketa bikoitza.3- Sistema proportzionalak

3.1 Definizioa

Laginaren logika edo ordezkaritasunaren oinarria I mundu gerraren Ondorengo urteetatik tradizio ordezkatzaile sendoko Europako mendebalean eta Iparraldean nagusi da.

3.2 Zein egoeratan ezarri behar da sistema proportzional bat?

Gizarte heterogeneoetan, gatazka gune anitzak duten gizarteetan.

3.3 Sistema prpoportzional motak

Gehiengo sistemen  eta sistema Proportzionalen arteko bereizteak aditzera eman

dezake azken hauek multzo homogeneo bat osatzen dutela (autore askok Ideia

honekin bat egin  dute; Rae, Duverger,..) baina ikerketa enpirikoak kontrakoa esaten

digu.   

Proportzionalak esaten diegun sistemek ez dituzte eragin berak sortzen. Batzuk

agintearen logika bultzatu dute (Espainiakoa besteak beste) eta beste Batzuk

laginarena (Herbehereetarakoa adibidez.). Sistema proportzionalen Sailkapenerako

Nöhlen-ek honako 5 eragin hauek hartuko ditu irizpidetzat: alderdi Txikien bazterketa, alderdi handi abantail sortzea, alderdi handienari abantail Ematea, alderdi sistemen kontzentra 

(Hauteskunde-sistemaren eragin zuzena handiagoa da 1ean gero 2an eta 3an Eta

amaitzeko 4ean eta 5ean hauteskunde-
Sistemaz gain beste faktore batzuk Ere

kontutan hartu beharko ditugu, alderdi sistemaren egitura adibidez) 

1- Ordezkaritza Proportzional hutsa. Legezko mugak eta berezko mugak ez dute

eraginik sortzen. Proportzionaltasuna ahalik eta zehatzen mantentzeko Asmoz

sortuak.


Sistema mistorik ba al da?


Sistema mistoa maila ezberdineko hauteskunde barrutietan gehiengo Formula eta formula banatzaileak erabiltzen dituzten sistemei esan zaie, Formulen eta barrutien konbinazioa dutenei alegia. Alemaniakoari, edo Palestinakoari adibidez.

Baina arestian esan bezala helburu politiko bat edo bestea betetzeko Sortuak dira. Adibi. Alemania eta Hego Korea ditugu.

Entradas relacionadas: