Alberti defini

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 5,79 KB

 
Kulturen arteko elkarrizketa:Elkarrizketa gauzatezeko hauek dira balio unibertsalak:-Desberdintasun kulturalak errespetatzea.-Giza eskubideak errespetatzea.-Besteekiko tolerantzio aktiboa, positiboa.Mundu pluralista batean elkarrekin bizitzen eta gizadia bere osotasunean defendatzen ikasi behar dugu.Hori da interkulturalismoak proposatzen duena:desberdintasun kulturalak balio positibo bezala ulertzen ditu, desberdintasuna aberastasun bat da,osagarritasun-printzipio bat.Folklorea:-Folklorea(maiuskulaz)egitate folklorikoaz aritzen den zientzia.-Folklore(minuskulaz)objektuei dagoekien ikerkuntza da.-Folklorologia,folklorikoa ikertzen duen zientzia.Folklorea fenomeno kulturala:Folklorea ezaugarri propiak dituen fenomeno kulturala da.Natura dinamikoa du.Folklore-fenomenoen ezaugarriak.-Gizartean indarrean egotea:Egitate bat folklorikoa da mkolektiboa bada.-Enpirikoa:Induktiboki ikasten dira,imitazioz.-Funtzionala:Gizarte batek behar dituen behar biologiko,espiritual,primario edota eratorriak kulturalki eta tradizionalki ase egiten baitituzte.-Anonimoa:Egitateek hasieran autore,sortzaile bat dute,baina denborarekin haren izena ahaztu egiten da.-Tradiziozkoa:Gizarte-ondasunak,belaunaldiz belaunaldi,gurasoek seme-alabei transmitituak.-Lurraldekoa:Geografikoki kokatu behar da.-Herrikoia:Iraganeko gertaerak,gauza oroigarriak,egiazko narrazioa eta adierazpena.(Historia:Iraganeko gertaera aukeratuen oropien zehatza gorde nahi duen adierazpena.DEFINIZIOAK:Aninismo:giza banako bakoitzaren baitan espektro bat dago,denbora labur batean edo betiko gorputza lagatzen duen arima bat dago.Azpiegitura:Arraza,baldintza geografikoak,harreman ekonomiak...bezalako mailak.Erlatibismo culturala:errealitatea ikusteko era bakarra ez dagoela adierazten duen pentsamoldea..Estrukturalismoa: giza arrazoiaren batasuna garpen historikoaren maila guztietan. Gizaekintzen oro eta gizakin kontzientziaren forma guztiak logika zehatz bakarraren menpe daude.Folklorea:ezaugarri propioak dituen fenomeno kulturala/ egitate folklorikoaz aritzen den zientzia/ objetuei dagokien ikerkuntza.Gainegitura:Erakunde politikoak,ideiak,balioak,arauak...osaturiko mailen multzoa.Historizismoa: gizkia ez dela zerbait finkoa edo mugagaitza adierazten duena.Klase borroka:produkzio-bideen jabeen eta langileen arteko borroka,sistema soziokulturalean iraultza bat dakarrena.Kulturartekotasuna:kultura desberdinetan zerbait berdina izatea,zerbait amankomuna izatea.Kosmopolitismoa:kultura desberdinekin identifikatzen diren pertsonak esparru geografiko jakin batean elkarren ondoan bizitzeari deritzo.


Historiaren filosofia: ideia nagusia: historiaren garapenean gertaera guztiak azaltzeko zentzu bat ikusten da; etorkizuneko gertaerak aurreikusteko, iragartzeko gai izatea. Hiru teoria: 1)teoria teologikoa: den denak du bere patua, bere halabeharra jainkoa guztiz ahaltsua eta jakituna denez beti daki zer gertatuko den. 2)teoria metafisikoa: hegelek dio: historia unibertsala denboran zehar espirituaren adierazpena da. Askatasunaren kontzientzia hiru garaitan: A-ekialdeko mundua-askatasunik eza(haurtzaroa) B-greziako erromako mundua-batzuk askeak(nerebearoa) C-germaniar mundua-gizaki oro askea da (helduaroa) 3)teoria naturalista: historia ulertzeko: faktore errealak kontuan hartu behar ditugu: -arraza -baldintza geografikoak -harreman ekonomikoak. Eragina dauka materialismo historikoan (Marx, Engles) aldaketa historikoak ekonomian oinarritzen dira. Bereiztu behar ditugu: azpiegitura: maila ekonomikoa (produkzio indarra, produkzio harremanak) gainegitura: ideologia, balore moralak, erakundeak... Historiak aurre egin ahal du? Comte: giza errealitatea bilakatuz doan zerbait da, mugitzen den errealitatea (astiro-astiro) hiru aro: 1)aro teologikoa:ezagutza absolutuaren bilaketa da gauzen sorburuak eta kausak ezagutu nahi dira. 2)aro metafisikoa: izakien azken giltzarria aurkitu nahi da fenomeno guztien sorrera argitu- arrazoiak irudimena sokoratzen du. 3)aro positiboa: ikerketa absolutuak baztertu egiten dira. Fenomeno artean dauden erlazioak azaltzen dituzte legeak ikertzen dira, behaketaren garrantzia azpimarratzen da. Nietzsche: gizakia benetako gizakia izateko hiru fase: 1)gamelu: bere gainean sama(tradizio arauak, legeak, debekuak) guztiak hartu ditu, esklabuak baitlira bizi dira, makurtuta. 2)leoia: esklabutza kate guztiak apurtu eta bere buruaren jabe bihurtzen da, librea da. Inoren eta ezeren mendekotasunik ez dauka. 3)haur fasea: errugabetasun sentimendurik ez dago. Bizitza jolasa da. Marx: kapitalismoen amaiera proletalgoen iraultzaren bidez sortuko da. Proletalgoen diktadura ondoren sozialismoa dator, eta azken fasea komunismoa: klaserik gabeko gizartea.Bariazio aldaketa: posmodernismoaren teoria: denbora kiribil bat bezala ulertzen du. Une historiko bakoitza berria da, baina aldi berean, gizadiaren historia osoa laburbiltzen du: bariazio giza. Hitoriaren ikusmolde ziklikoa. Giambattista Vico: hiru garai bereizi zituen: 1)jainkoarena: haurtsaroa 2)garai eroikoa: gaztaroa, estatua sortzen da, aristokrazia agintea 3)giza garaia:helduaroa, estatu demokratikoa, askatasuna eta justizia garaile, baina, giza garaia amaitu eta gero berriz jainko garaia. Oswald splenger: historia ez da prozesu lineala, zirkularra baizik. Organismo guztia bezala jaio, hasi eta hiltzen den organismoa da kultura.

Entradas relacionadas: