Ahozko hizkuntza

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 8,26 KB

 

IKASLEEN IDEAIA ALTERNATIBIAK

Gaur Egun begi bistakoa da irakaskuntza formalera ailegatu baino lehen Ikasleek

fenomeno Naturalei buruz eta irakatsiko dietenei buruz beren ikusmoldeak Dituztela.

Kasu Gehienetan ikusmolde hauek ez dira aldatzen irakaskuntza ostean. Beraz,

ikasten Duenak “hasierako eskemak” ditu eta irakasten zaiona Interpretatzeko

erabiltzen Ditu. Gainera, kontzeptu zientifikoen eskuratzean era erabakigarrian Nahasi

dute.

Ikasleengan Aurkitzen diren ideia alternatiboen adibide arruntenak hurrengoak Dira:

- Fotosintesia eta arnasketa prozesu paraleloak dira, bata landareetan Eta bestea

animalietan

- Berezko sorrera egotea

- Ingurua izaki bizidunen ezaugarrien arduradun nagusia

- Arnasketa birika-maila soilik ematea

- Altuera handian fosilen agerpena itsas mailaren mugimenduarekin Erlazionatzea

- Gogortasuna eta higadurarekin nahastea

Izen Ezberdinak erabili dira “ideia” hauek izendatzeko:

- “Errore kontzeptualak”

- “Aurrekontzeptuak”

- “Hasierako ideiak”

- “Ideia alternatiboak”


Ideia Alternatiboen jatorri?


Faktore Asko daude, batzuk eskolaformazioarekin

erlazionatuta Eta beste batzuk eskola-munduarekin ez dute zerikusirik.

Jatorri Garrantzitsuenak hurrengoak dira:


- Eguneroko bizitzaren behaketak eta esperientziak

----Seguruenik Ideia iraunkorrenak eguneroko bizitzaren behaketekin eta

esperientziekin Erlazionatuta daudenak dira. Esate baterako, elikagaiak usteltzen

direla Lizunak eta zizareak agertzen direlako, gorputzak eguzkira erantzuten Du

beltzarana Jartzen, …

-

Eguneroko Hizkuntzarekin hiztegi zientifikoaren interferentzia

---Interferentzia Handia dago eguneroko hizkuntza eta hizkuntza zientifikoaren

artean. Hitz askok ez dute esanahia bera eguneroko hizkuntzan eta hizkuntza

zientifikoan. Adibidez, gorozki eta iraizte hitzen erabilera, kasu honetan ikasleek

iraiztea Heste lodiaren azkenengo atalean gertatzen den prozesuarekin Erlazionatzen

dute

Gizarte bakoitzaren berezko kultura eta komunikabideak


--berezko Kulturak ideia alternatiboen formazioan duen eragina aztertuko dugu, Hau da, ikasleen hurbileko inguruaren sinismenak eta praktikak

(familia, Lagunak...). Ohiko adibideak osasuna eta nutrizioaren arloarekin Erlazionatuta

daude: Proteina kopuru handia hartu, herri jakindurian proteinak gantzak Baino

hobeak Direlako; odol “ona” eta “txarra” dagoen sinismena; txertoen Eta

antibiotikoen Arteko nahastea edo landareekin lo egitea txarra dela, landareek

oxigenoa Hartzen dutelako.


DEIA ALTERNATIBOEN EZAUGARRIAK


- Ikasleen buru-egiturak dira, hau da, barneko koherentziaren halako Maila dute.

- Pertzepzioan oinarritutako ideiak dira, “sinisten da ikusten dena”. Esate baterako, landareal lurretatik elikatzen dira, moluskuek eta Krustazeoek ez dute odolik...

- Norberaren eraikuntzak dira, ikasleak berak garatzen ditu bizi izan Dituen esperientziak barneratzerakoan


- Testuinguruaren menpe daude, pertsona berberak fenomeno jakin baten Aurrean kontzepzio ezberdinak manten ditzake, argudio ezberdinak Erabiliz ikuspuntu zientifikotik egoera baliokideen aurrean.

- Historian zehar zientzialariek mantendu dituztenekin halako Paralelismo bat dute, berezko sorrerarekin, eredu lamarckistarekin Eta abarrekin gertatzen den moduan. Baina honek ez du esan nahi Ikasleen ideiek zientzilarienek garapena bera jaraituko dutenik. Zailtasunak ulertzeko Zientziaren historiaren ezaguera baliagarria Izan daiteke.

- Iraunkorrak dira. Irakaskuntza formalaren ostean ere ikasleen ideiak Ez direla aldatzen egiaztatu egin da.

Nola Ezagutu ikasleen aurreideiak?


Ikerketa Guztiek erakusten dute Ikasleek “zerbait dakite” irakasten Zaienari buruz eta

ikasleak “ikasi behar du” dakiena kontuan hartuz

Era Askotako tresnak erabil daitezke

- Solasa

- Horma irudiak

- Ideien zirimola

- Marrazkiak

- Mapa kontzeptualak

- Galdetegi irekiak

- Galdetegi itxiak

Galdetegi Irekiak:


Hizkuntza Grafikoak, marrazkiak, eskemak, e.A. Eskatzen dutenak ere oso Erabilgarriak dira.

- Ondo kontestualizatutako galderak eta ikasleen bizipenetatik hurbil Dauden egoerak.

- Ez dituzte azterketak gogorazi behar, bestela, ikasleek joko dute Irakasleak entzun

nahi Duena erantzutera, berek uste dutena erantzutera baino.

- Azalpen luzeentzako tokia utzi behar da, horrela, iritziak, Arrazonamenduak… errazago agertuko dira.

- Ez dute luzeegiak izan behar, bestela, nekagarriak lirateke. Batez Beste, 3-5 galdera

izan Behar dituzte, hori da egokiena.

Galdetegi Itxiak

Irekiek Baino informazio gutxiago ematen dute, baina aztertzeko errazagoak Dira. Galdera irekiak proposatzen dira, baina hainbat erantzun Posible ematen dira (lau, adibidez). Zaila da erantzun egokiak Aukeratzea eta idaztea, ikasleen ikuspegitik egin behar delako;

Entradas relacionadas: