Agricultura senyorial

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,84 KB

 

agricultura senyorial: era una agricultura de subsistència, rendiments baixos i s'orientava a l'autoconsum,crisis de subsistència:períodes d'escassetat d'aliments i puges de preus, sovint era l'origen de les revoltes populars. Terres en mans del clero i la noblesa, deixaven treballar als pagesos a canvi de un pagament d'impostos./ monarquia absoluta: el rei tenia el poder absolut però estava auxiliat per consells d'estat, parlaments etc... expansió econòmica: El s. XVIII va haber-hi un creixement demogràfic gràcies a l'absència d'epidèmies, introducció a nous conreus, agument de la producció, millores d'infraestructures per el comerç colonial. desigualtat civil: divisió en privilegiats(noblesa i clero) i no privilegiats (l'estat popular o tercer estat) il.lustració: És un moviment de caràcter intel.lectual desenvolupat en l'Europa del segle XVIII, que va posar en qüestió tots els principis de l'antic règim, defensava la raó i que la humanitat assolia el coneixement, eren partidaris de l'educacció i del progrès i defensaven la tolerància i els codis morals. Filòsofs del segle de les llums: Defensaven els principis de llibertat i d'igualtat, van ser propagades per montesquieu, voltaire, diderot, rosseau.

Entradas relacionadas: