Agricultura extensiva d'alta productivitat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,67 KB

 

PREGUNTES PER L'EXAMEN (EN SORTIRAN 10 I Déu MÉS DEL TEMA  “L'ACTIVITAT AGRÍCOLA”).

1. - Quins dos tipus de Catalunya seca hi ha?  Franja litoral, franja interior

2. - Segons l'article del Punt Avui quins conreus tornaran al Pirineu als pròxims anys? La vinya i els cereals

3. - Quan els faigs pujin d'altitud quins arbres reemplaçaran el seu lloc? Els alzinars

4. -Què és el producte interior brut? La riquesa d'un páís

5. -Malgrat haver-hi més gent i menys terres cultivades el PIB ha augmentat. Com ha estat possible? Per l'augment de la productivitat 

6. Com es classifica la ramaderia?
La ramaderia es classifica en intensiva o extensiva segons la inversió del capital, en estabulada, semiestabulada o no estabulada segons el tipus d’alimentació del bestiar i en sedentària, transhumant o nòmada segons la mobilitat del bestiar.

7. Explica la diferència entre pesca de litoral i pesca d’altura.
La diferència principal és que en la pesca de litoral es pesca en zones properes a la costa i en la pesca d’altura a alta mar, però també es diferencien per el tipus de vaixell que s’utilitza ( petits en la pesca de litoral i grans en la pesca d’alta mar ), la durada de pesca  ( menys d’un dia en la litoral dies o mesos en la d’alta mar ) i la quantitat de peixos pescats pocs en la de litoral i molts en la d’alta mar ).

8.  Que és la silvicultura? La silvicultura és el cultiu i l’explotació dels boscos

9.  A quin lloc de Espanya hi ha més vinya i olivera? A la zona mediterrània

10. A quin lloc de Espanya hi ha més agricultura? A la plana interior

11. A quin lloc de Espanya hi ha més minifundi? Al nord peninsular

12.  Quines són les causes principals d'una sobreexplotació pesquera ? Captures i polítiques excessives

13. Què és el descans biològic ? És una mesura de protecció que consisteix en l’establiment de períodes de temps durant els quals es prohibeix la pesca d’una espècie determinada per tal d’assegurar la seva supervivència.

14. C. Quines mesures sembla perseguir el Parlament Europeu per millorar les polítiques relacionades amb la pesca i el món marítim.  Vigilància estricta i multes fortes. 

15. On hi ha més població ocupada en el sector primari a Espanya? A les comunitats del sud de la Península

16. .Quanta població ocupa el sector primari a Espanya? Vora un 5% de la població ocupada

18. Revolució verda: Increment espectacular de la producció de cereals en països en via de desenvolupament, especialment els anys 1965-85, que tingué lloc per la utilització de varietats d’alt rendiment de blat, ordi i blat de moro.

19. Política Agrícola Comunitària ( PAC ): és la política comuna de la UE en agricultura per modernitzar explotacions, fer autoprovisionament i garantir bon nivell econòmic a la pagesia.

20. Quins paisatges agraris hi ha a Catalunya? Agricultura mediterrània de secà, la periurbana, la pirinenca, la de regadiu l la integrada a la indústria agoalimentària

21. Per què la dieta mediterrània és famosa a tot el món? És famosa pels seus productes saludables i alhora variats, com són les verdures, l'oli d'oliva, la fruita, els cereals...

22. Quins tipus de paisatges agraris destaquen a Europa? Els tres tipus són: el nòrdic, el centreeuropeu i el mediterrani.

23. És l'agricultura europea, un model a seguir? Sí i no, sí perquè és una agricultura molt variada segons la zona i dispon de productes variats. I no perquè de vegades amb tanta demanda els pagesos es centren en l'explotació de les terres.

24. Quins són els quatre tipus d'agricultura exitents a Espanya?
L'agricultura de l'Espanya atlàntica, l'Espanya interior, la litoral mediterrani i Balears i la de les Illes Canàries.

25. Per què creus que a partir del 1960, el percentatge d'agricultura va disminuir? Perquè la tecnologia va avançar i aleshores la tecnologia, per molt que fés avançar els mètodes d'agricultura va superar a aquesta i la tecnologia va pasar a ser molt més important que la tecnologia.

26. Quines conseqüències causen les emissions segons el protocol Kyoto que s'ha establert? Perjudiquen greument l'atmosfera i el medi ambient per això s'ha establert aquest protocol, per tal de millorar el medi ambient

Entradas relacionadas: