Adverbi

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,49 KB

 

Ús de l’article en les determinacios de temps;

Dies de la setmana no porten article!!!!

Utilitzem article quan el dia no esta dins ni de la setmana passada, ni de la següent.


IMPORTANT;

Alhora = adverbi (al mateix temps)

A l’hora = prep + SN

Aleshores = adverbi (llavors)

A les hores = prep + SN

Mentrestant = adverbi (modifica el verb)

Mentre = conjunció (relaciona oracions)

Quan = adverbi de temps (Cuando)

Quant = Adverbi quantitat (Cuanto)

Enlloc = Adveri (a cap banda)

En lloc = en comptes de..

Pertot = Averbi (a tot arreu)

Per tot = prep + det.

Adverbi alt + baix, indiquen situació, part alta i part baixa.

Adverbis amunt + avall, indiquen direcció, no situació.

AFIRMACIÓ:

Inclús = fins o fins i tot

Conjunció “que” = NO per ajuntar adverbi + verb

DUBTE:

Potser: adverbi de dubte.

Pot ser: verb + verb

Igual: NO com a adverbi amb el valor de potser.

NEGACIÓ:

Cap, gens, mai, ningú, enlloc, res


Entradas relacionadas: