Actua com a suport o estructura del cos humà i produeix el seu moviment.

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,11 KB

 

LOCUMUTOR


és un conjunt d'òrgans que actuen coordinadament per construïr el suport de l'organisme i fer possible el
moviment.
MUSCULATURA,Format per:

Músculs:


òrgans fibrosos,que aporten força motriu necessària per dur a terme les respostes motores que elabora el
SN.

Contracció:


Permet escurçar la longitud d'un múscul.

To muscular:


Mínim estat de contracció per mantenir la posició.

Relaxació:


Permet recuperar la posició inicial d'un múscul.

ESQUELET


Proporciona una estructura articulada i multifuncional.Forma palanques per permetre el moviment del
cos i facilita la protecció de determinats òrgans.

ESQUELET AXIAL:


Format per la columna vertebral,el crani i la caixa toràcica.

ESQUELET APENDICULAR:


Format per els braços i cames.

Ossos:


Estructures dures,resistents formades per teixit ossi i components minerals.

-LLARGS

Hi ha teixit formador de cèl·lules sanguínies.

-CURTS

Falanges,carps i vèrtebres.

-PLANS

Frontal,clavícula i costelles.

ARTICULACIONS:


Unitats mòbils de l'esquelet,on s'uneixen 2 o més ossos que actuen com a punt de suport.

-MÒBILS:

Ròtula.

-SEMIMÒBILS:

Vèrtebres,Mondibula.

-FIXES:

Crani.

HIMMUNITARI


Està format per les barretes defensives,en l'acció dels macròfags,en la resposta immuné i en l'ús de medicaments.
PRINCIPALS BARRETES DEFENSIVES.
LA PELL:

És una capa externa de cèl·lules mortes superposades pels microbis i que al desprendre's provoca la
seva eliminació. En les seves capes profundes hi han les glàndules sebàcies que s'agreguen una substància
greixosa que juntament amb la suor forma el mantell àcid.Gras que mantè la pell impermeable evitant que entrin
microbis.

GLÀNDULES LACRIMALS:


Són les que produeixen un liquid que impideix la multiplicació de gèrmens.

CÈL·LULES PRODUCTORES DE MUCUS DE L'INTERIOR DEL NAS I DE LES VIES RESPIRÀTORIES:


El mucus
engloba els microbis,poden ser empassats o tirats per la boca o el nas.

GLÀNDULES GÀSTRIQUES SECRETORES D'ÀCID CLORHÍDIC:


Aqesta mena d'àcid necessari per fer la
digestió,elimina molts dels gèrmens que pot haver en els aliments.

ACCIÓ DELS MACRÒFAGS CONTRA LES INFACCIONS


Els macròfags existents en els teixits infectats fagociten microbis.
Es produeix la inflamació de la zona.Els capil·lars sanguinis de al zona es dilaten per aportar més sang i es fan més
permeables,el que produeix el seu envermelliment i es fan més permeables,el que permet la sortida del plasma amb
la consegüent inflor que irriten les terminacions nervioses.

RESPOSTA IMMUNE ESPONTÀNEA O REACCIÓ, ANTIGEN,ANTI-COS


La resposta progresa i arriba a la sang, on es produeix la resposta o acció.
Un Antigen és qualsevol substància que provoca la síntesi d'anti cossos.
Un Anticos és una proteina especifica sintetitzada per un tipus de globus blancs denominats limfocits.
LES VACUNES I ELS SÈRUMS.
VACUNES:

Són preparats de microbis morts que provoquen la síntesi d'anticossos sense perill de produïr la
malaltia.Produeix IMMUNITAT ESPECÍFICA,ACTIVA I DURADORA.
SÈRUMS:

Són preparats d'anticossos específics contra un determinant antigen produïts per altres
organismes,s'injecten en els malalts per ajudar-los a superar la infecció.
L'ÚS DE MEDICAMENTS.
ANTISÈPTICS O DESINFACTANTS
:Són substàncies que maten als microbis.

AIGUA OXIGENADA,IODE,MERCUROCROMO,L'ALCOHOL,SULFAMIDES


ANTIBIOTICS:


Són substàncies químiques produïdes per determinants fongs i bacteris que maten a altres microbis
i que els humans,una vegada depurades,administrem els malalts.

PENICILINA,TETRACICLINA,ESTREPTOMICINA,AMOXICIL·LINA


MUSCULAR


Els músculs són estructures que tenen la capacitat de contreure's,Es troben a tot arreu del cos,on es necessiti
capacitat de moviment.
Les cèl·lules músculars s'anomenen fibres musculars.És una sola cèl·lula molt allargada i amb molts nuclis.
A l'interior de les cèl·lules musculars hi ha una recorreguda per miofibril·les que són llargues cadenes de proteïnes
amb capacitat de contreure's.
Les fibres musculars s'empacatequen formant feixos,també anomenades fasciles que aixi formen el múscul.
El moviment muscular s'inicia amb el motor "miosina".Aquest moviment és el que fa que tensem els músculs.
Els ossos són els que fixen els músculs.
Els tendons fan que s'uneixin els músculs al ós.
MÚSCULS IMPORTANTS:
DIAFRAGMA.
Músculs FACIALS.
Músculs INTERCOSTALS.
Músculs PUSTURALS
.
La forma del múscul depen de la seva funció i el lloc on es troben.
MÚSCULS SEGONS LA FORMA:
PLANS.
FACIALS.
ARTICULARS.
ORBICULARS.

Els músculs antagonistes són aquells que mentres un es contrau l'altre es relaxa.
TIPUS D'ACTIVITATS FÍSIQUES:
AÈROBIQUES:

Oxigen als músculs amb les activitats llargs.

ENAÒROBIQUES:


No tenen oxigen.
FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ.
MENSTRUACIÓ.


CICLE OVÀRIC.
1-5:

MENSTRUACIÓ.
Van madurant diversos FOL·licles al ovari

6-13:


Només madura del tot un sol FOL·licle.Produeix estrogens.

14:


D'aquest FOL·licle madur surt l'òvul:OVULACIÓ.Lòvul surt fora del ovari.

15-26:


L'ovul va cap a les trompes.El FOL·licle madur que ha quedat a l'ovari es converteix en el cos luti i produeix
l'hormona de l'embaras que és la progesterona.

27-28:


Sinó hi ha fecundació el cos luti desapareix i nomes qeda una petita cicatriu a l'ovari.Comença el cicle.
CICLE ENDOMETRIAL.
1-5:

MENSTRUACIÓ.

6-14:


FASE PROLIFERATIVA:L'endometri comença a créixer.
OVULACIÓ.

14-28:


FASE SECRETORA:L'endometri s'ha engruixit i ja està preparat per la implentació de l'òvul fecundat.
Si no hi ha fecundació l'endometri es despren i apareix una nova menstruació.

Entradas relacionadas: