Són les activitats que relacionen l'empresa amb els treballadors

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,93 KB

 

Els recursos humans es el conjunt de persones que formen l’empresa aportatnt les seves competències, habilitats, tècniques, actituds, valors…

Invertir en capital humà significa destinar fonts i esforços per potenciar els recursos humans.

1*LA GESTIÓ DE RRHH

Són les accions que defendeixen les competències que requereix una empresa, estableixen els flux dels treballadors i creen les condicions perquè les possin en pràtica i per crear noves.

→Té l’objectiu de motivar i satisfer els treballadors aconseguint així l’increment de la  productivitat de l’empresa.

El departament de RRHH te els objectius següents :

 1. Seleccionar i formar les persones que necessita l’empresa (s’adaptin de bona manera al seu lloc de treball)

 2. Proporcionar mitjans als treballadors perquè puguin fer bé la seva feina

 3. Intentar satisfer les necessitats dels treballadors. (més motivació i el resultat serà millor)

*aquesta estructura varia depenent de la dimensió de l’empresa*

Funcions de RRHH:

 1. Organització i planificació de RRHH (recull l’informació de l’organització de l’empresa)

 2. Reclutament: atreure candidats per a un lloc de treball pot ser intern (dins l’empresa) o extern (persones alienes a l’empresa)

 3. Selecció : escollir el candidat (entrevista, cv, oposicions)

 4. Plans d’acollida:  integració del candidat

 5. Plans de carrera i promoció profesional: adquirir l’experiència necessària.

 6. Formació: adaptar el personal a l’empresa

 7. Avaluació de l’exercici: comparar el rendiment d’un treballador amb lo que demanen

 8. Clima i satisfacció laboral: trobar els motius que descontenten als treballadors.

 9. Administración del personal: càrrecs per a una bona gestió.

 10. Relacions laborals: comunicación entre empresa i empleat representants sindicals

 11. Prevenció de riscos laborals: mesures de prevenció i de protección

2* EL TREBALL


Conjunt de tasques i activitats que les persones desenvolupen dins de l’empresa. És a dir aportació de l’humà com a factor de producció. Això es fa a canvi d’un salari.

Aquest salari pot ser en diners o en espècie


Entradas relacionadas: