Com va aconseguir Benito Mussolini fer-se amb el poder

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,89 KB

 
¡Escribe Tema – 6
El període d’entreguerres i la segona Guerra Mundial (1918 – 1945)
1. La crisi de 1929 i la depressió dels anys 30
Introducció
L’estructura econòmica especialista passa per cicles econòmics de llarga i curta durada en els quals es van anar alternant fases d’expansió amb fases de crisi.
Període d’expansió
• Ple rendiment sector de l’economia
• Producció abundant
• Preus alts
• Beneficis considerables
Període de crisi
• Posterior a expansió
• Caiguda de producció
• Baixada de beneficis
• Fallida d’empreses
• Augment de l’atur
Les crisis períòdiques del capitalisme poden obeir a múltiples combinacions de factors.
El crac de 1929
Des de 1925 fins al 1929, el valor total de les accions cotitzades a la borsa de Nova York va passar de 27000M a 89000M prop de 115000, posseïen títols de borsa a Nova York. L’especulació va arribar al punt en què se sostenia pel propi mecanisme alcista.
Dilluns 28 → 9 milions
Dimarts 24 (negre)
Les cotitzacions de les accions van baixar brutalment i no saturà fins el 1933. La successió s’estenia per arreu.
La crisi s’escampa arreu del món
Les connexions de l’economia internacional va fer que a partir de 1931 la crisi s’estengués per tot el món i inclosos els països subdesenvolupats.
Exceptuant-ne la uníó soviètica el món sencer va sorgir els efectes de la crisi.
• Alemanya i Àustria
• Gran Bretanya
• França
• Espanya
• Les respostes a la crisi
Polítiques de deflació
Intervencionisme de l’estat
Autarquia
Intervencionisme de l’Estat:
Es proposava la necessitat d’una porta intervenció i direcció en matèria econòmica.
John Maynard Keynes → Teoria general de l’ocupació, interès i el diner va passar les bases d’una nova fase en la pròcova econòmica del capitalisme
Les idees de Keynes va significar una veritable revolució en el terreny econòmic Capitalisme Keynesià.
El nou Deal del president Fronkling Delano Roosevelst
President demòcrata N-A, primer en posar en pràctica noves receptes per solucionar la crisi amb el New Deal → Injectar diners en l’economia i planificar-ne alguns aspectes, mesures:
• Pla d’olives
• Reforma financera
• Intervenció en l’agricultura
• Intervenció en la indústria
• Institució de mesures socials
2. Rússia a l’època d’ Stalin
A la mort de Lenin (1924), el poder de l’URSS va recaure en Rosy Stalin:
Evolució econòmica
Va ser l’impulsador del que es coneix com a camp soviètic cap a la industrialització. Nou model econòmic basat en la planificació. Planificar i centralitzar l’estat a mans de l’estat. Es van proclamar per períodes de cinc anys. (Plans quinquennals)
1. Primer: indústria pesant i agrícola
2. Segon: indústria lleugera i bens de consum
3. Tercer: producció d’armament i desenvolupament indústria
Principals plans van ser de col•lectivització agrària i desenvolupament de l’industria.
Terratinents que es resistien:
Empresonats
Eliminats
Deportacions
Entre 1925 i 1928 es va consolidar com a successor de líder bolxevic. Va destituir Trotski i el va expulsar de l’URSS l’any 1929, essent posteriorment assassinat per agents de l’ Stalin el 1940 a Mèxic. Amb la purga (1935-1939) dels seus principals opositors, va començar la Dictadura Stalinista.
3. L’aparició dels feixismes
El període d’entreguerres es caracteritzà per l’aparició dels feixismes els dos més importants van ser l’italià i l’alemany.
1. Subordinació total a l’estat
Tots els àmbits de la vida i totes les activitats són dirigides per l’estat → Estat Totalitari.
2. Rebuig de la democràcia parlamentària i odi al comunisme
Tarannà autoritari i profundament antidemocràtic. Els feixistes creuen en el principi de desigualtat → el poble ha de seguir els millors → l’elit que ha de governar.
El feixisme rebutja el comunisme pel seu plantejament de la lluita de classes.
3. L’existència d’un partit únic (Uní partidisme)
El partit únic està organitzat al voltant d’un cap. El cap és considerat com a salvador de la nació. Supressió de qualsevol oposició política, la censura de prensa i lleis d’ensenyament.
4. Caràcter irracionalista
El feixisme rebutja la raó i vol fer cas tan sols dels impulsos de les passions, que són les úniques capaces de mobilitzar un poble.
5. Nacionalisme agressiu
Agressivitat nacionalista i imperialista → Aquesta raça necessita un espai vital, Març físic on desenvolupar-se.
6. Sistema econòmic Autàrquic
Es tracta que l’Estat s’autoabasteixi del tot.
1ra causa
L’impacte de la Primera Guerra Mundial va ser cabdal en el procés que va permetre l’expansió de la ideologia feixista el seu accés al poder.
2na causa
A tot això cal afegir-hi la crisi econòmica que va comportar:
Atur obrer
Ruïna de les classes mitjanes
Els grans propietaris agrícoles i els industrials davant l’amenaça del comunisme van recórrer a les organitzacions feixistes per oposar-se als sindicats i als partits obrers.
4. La Itàlia Feixista
El règim feixista italià es va desenvolupar entre l’any 1922 i el final de la Segona Guerra Mundial (1945). El seu líder , Benito Mussolini (IL DULCE).
4.1 Els orígens del Feixisme
Estan relacionats clarament amb la 1ª GM i les seves conseqüències:
1. Sou dels treballadors italians (1/3)
2. Vagues
3. Fàbriques van ser ocupades pels obrers
4. Jornalers s’apropien de les terres
5. Molta gent creu que la revolució es imminent
1) La burgesia industrial, els gran propietaris agrícoles, les classes mitjanes, l’exèrcit i el mateix rei Víctor Manuel III van començar a pensar que qualsevol solució que permetés de restaurar l’ordre era millor que la imparable ascensió de les forces obreres.
4.2 Formació del partit feixista
Partit nacional feixista → Molt aviat tindrà 700.000 membres i ràpidament va rebre el suport financer de la patronal de la indústria.
4.3 La marxa sobre Roma i l’arribada dels feixistes al govern
Al 1922 la marxa sobre Roma → si el govern era incapaç de restablir l’ordre els feixistes marcarien cap a la capital i reclamarien el poder. En pocs dies, milers de camises negres van començar a ocupar edificis públics i centres de comunicacions. El rei llavors va demanar a Mussolini que formés el govern el 30 d’Octubre de 1922.
4.4 El feixisme al poder: la creació d’un estat totalitari
L’estada al poder de Mussolini es pot dividir en dues etapes:
es va crear una policia política. El feixisme italià va mantenir el rei al tron (Víctor Manuel II)
La política econòmica
El feixisme es va caracteritzar per la política autàrquica amb la intenció de que Itàlia fos autosuficient i produís el que necessitava a la població. El nivell de vida a Itàlia va baixar per sota del que mantenien els altres països europeus.
El control social
El feixisme Italià va pretendre controlar i dirigir tota la societat. Virtuts guerreres → per tal de preparar els joves per a la vida militar i comunitària. L’esforç de difusió dels ideals feixistes va incidir també en el terreny de l’educació. Els llibres, les emissions de ràdio, la premsa i la publicitat van quedar impregnats dels principis i dels valors feixistes.
L’Alemanya nazi
L’abdicació el 1918, del kàiser Guillem II va donar lloc a la proclamació a Alemanya de la república de Weimar. Amb la nova República, Alemanya va iniciar l’experiència d’un règim democràtic.
5.1 Els orígens del partit nazi i la seva arribada al poder.
5 de Gener de 1919: Anton Drexler va fundar el DAP (Partit Obrer Alemany). El DAP tenia idees:
Antisemites:
Pangeramistes: Tots els Alemanys han de viure junts.
Nacionalistes
Revengelistes: Idea de venjança
Entre 1924 i 1929 Hitler va posar en pràctica una nova tàctica acceptació del joc parlamentari com una manera d’accedir al poder. Al 1925 el partit nazi va crear la SS (Grup de brigada de protecció). Encarregades de vigilar els Camps de concentració. Va ser difícil la situació econòmica derivada de la crisi del 1929 la que va donar una nova oportunitat als nazis.
Eleccions de Setembre de 1930: 107 diputats
Eleccions de juliol de 1932: 230 diputats
Eleccions de Novembre: 196 diputats
L’elecció electoral dels nazis cal buscar-lo en el suport que van trobar entre les classes mitjanes i els camperols Arrúïnats per la crisi, i també entre els obrers desesperats davant l’atur i la misèria.
5.3 El totalitarisme Nazi
El 30 de Gener de 1933 Hitler va ser nomenat canceller. Les seves intencions eren clares → convertir Alemanya en un Estat autoritari. Agost de 1934 → concentració de poders en mans de Hitler, que acumula a partir d’aleshores les funcions de canceller i president i queda proclamar a Führer del poble alemany. Revolució nacionalsocialista va transformar Alemanya en una dictadura:
5.4 La política econòmica: Autarquia i rearmament
Rellançament econòmic capaç d’acabar amb l’atur i de convertir un altre cop Alemanya en una gran potència mundial. L’Autarquia econòmica → Estat autosuficient. Els resultats de la política econòmica del nazisme van ser força desiguals. 
tu texto aquí!

Entradas relacionadas: