Acids i bases

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en español con un tamaño de 1,81 KB

U= Q+W U = Qv H.=Qp=v.e.i + P V G= H - TS
Kc= Kp (RT)- n
oxigen sol.àcida: per cada àtom d'oxigen que falti s'hi afageix una molecula de H2O
oxigen sol.bàsica: x cada àtom d'oxigen que falti si afegeixen dos ions OH- i , en l'altre membre de l'equació un ió OH-
H. sol.àcida: per cada àtom d'hidrogen que falti s'hi afageix un ió H+
H. sol. bàsica: x cada àtom d'hidrogen que falti s'hi afageix una molècula de H2O i en l'altre membre de l'equació un ió de OH-


origen.catió-o-anió-exem-ions k sidrolitzen- ph
base forta-acid fort- NaCl-Cap-7
base forta-acid debil-CH3COONa- CH3COO- - >7
base dèbil-acid fort- NH4Cl- NH4+- <7
base dèbil-acid debil-CH3COONH4- Tots dos- <7 si Kb7 si kb>ka acids forts- HCl, HClO4, HBr, HClO3, HI, H2SO4, HNO3 bases fortes- LiOH, NaOH, RbOH, CsOH, Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2, KOH ph= - log(H30+), poh= - log (OH-) (H30+)x(OH+)= 1*10-14 -log(H30+) - log (OH-) =14 ph+poh=14 indicador-roig de metil, roig neutre, fenolftaleïna color a ph inferior-vermell, vermell, incolor interval de viratge- 4.2-6.3, 6.8-8, 8.3-10

Entradas relacionadas: