Accions que no es poden fer al bàdminton

Enviado por Chuletator online y clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,21 KB

 
oEsports de CooperacióoEs basen en l’actuació de l’equip (ja sigui sumant accions individuals o en una actuació simultània i coordinada Dels membres de l’equipoClassificació§Hi poden haver adversaris, però que no influeixen en el joc§Depèn de l’espai de joc i de la participació§Curses
·Participació simultània en Diferents carrers o en un mateix lloc (activitats en la natura)§Concursos
·L’espai utilitzen tots els equips El mateix, però la participació és alternativaoAspectes reglamentaris§Codi de puntuació (manera subjectiva-jutges)§Registre de resultats (manera objectiva)oAspectes tècnics i tàctics§Accions individuals§Accions col·lectives§Els sistemes tàctics serveixen per coordinar les accions individuals i Millorar el resultat de l’equipESPORTS INDIVIDUALS
Esports en els què la persona que Els practica fa les accions tota sola mirant de superar-se constantmentEsports Sense OposicióoL’esportista participa en Solitari, encara que participi contra altres participants (aquests no Influeixen)Classificació§Depèn de l’espai de joc i de la participació§Curses
·Es lluita contra un cronòmetre o Contra adversaris de participació simultània§Concursos
·Els participants competeixen d’un En un per superar un obstacle (altura, pes...)oAspectes reglamentaris§Codi de puntuació (manera subjectiva-jutges)§Registre de resultats (manera objectiva)oAspectes tècnics i tàctics§La tècnica és l’element més important§Es persegueix una màxima eficiència de la tècnica§Necessita un gran entrenament§Incidència mínima de la tàcticaEsports Amb OposicióoL’esportista, en solitari, Competeix contra un adversari directeoClassificació§Depèn de l’espai de joc i de la participació§Esports de raqueta
·Participació alternativa i espai Separat o comú·Amb xarxa·De paret·Amb xarxa i paret§Esports de combat
·Participació simultània i espai Comú·De caiguda·De colpeig o contacte·Amb un instrumentoAspectes reglamentaris§S’utilitza un registre de resultats§S’estableixen categories segons el pes (esport de combat)
o  Aspectes tècnics§Esports de raqueta àBasats en el domini de cops o impactes (servei i cops)
§Esports de combat·Accions ofensives à Controls, blocar i immobilitzar, projeccions·Accions defensives à Caigudes, i parar i esquivaroAspectes tàctics§Aspectes tàctics àBasats en les decisions preses al llarg de la competició§Aspectes estratègics à Preveuen quines tàctiques seran les més adequades

Entradas relacionadas: