Acció moral

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,65 KB

 

L'ètica és la part de la filosofia que s'encarrega d'estudiar el Comportament moral i el fonament de les nostres accions.

L'ésser humà és l'únic ésser viu capaç d'actuar de Forma lliure i racional.
Els altres animals actuen segons el seu instint. Nosaltres també tenimun instint molt fort semblant al dels animals.

La racionalitat ens fa tenir consciència→qualitat de cada ésser Humà per adonar-se compte de la seva pròpia realitat, d'ell mateix i de les Coses que fa i les valora o jutja.

No podem viure sense la necessitat de triar. L'ètica forma part de nosaltres. Actuam i decidim. La nostra dimensió moral, la Racionalitat, el llenguatge verbal o la sociabilitat és el que ens fa humans.

Som animals morals i racionals i necessitam “pensar” Sobre aquesta moralitat.

Necessari→Una cosa no pot no ser com és.

Contingència→Podria “no ser” o ser d'una altre manera.

L'ètica és necessària (i no contingent) per a Nosaltres: No podem “no actuar èticament”.

La moral:


És el conjunt de normes que determinen el comportament de Cada persona. Cada persona té una moral (particular, personal i pròpia) que es Forma al llarg de la seva vida i que condiciona les seves decisions. Tots tenim Un codi morla al qual acudim quan hem de prendre qualsevol determinació i que Ens fa entendre allò que està bé o malament. La moral és subjectiva i personal, N'hi ha moltes de diferents i contradictòries entre si. No hi ha res objectiu En determinar quines coses entenem per a bones i per dolentes.

Moral compartida→Compartir codis morals Semblants. Determina el que es considera correcte o fins i tot legal en cada Societat i en cada moment històric.

Les dues morals són personals i poden variar molt D'una persona a una altra o d'un col·lectiu a un altre, però en la formació de Qualsevol moral hi ha uns paràmetres teòrics que es poden arribar a conèixer i Entendre.

El fet moral:


L'objecte d'estudi de l'ètica és la moral. La moral te a Veure amb els fets morals (accions), que han de ser:

Voluntàries
: Accions intencionals, Dirigides i volgudes per mi. Cap acció involuntària pot ser jutjada moralment Com a bona o dolenta.//Lliure
: Quan el subjecte que la realitza no ho fa Condicionat per cap altre factor extern a ell mateix, si se pot decidir, Aquella acció és lliure i la majoria ho són, inclús les límit,  de les que intentam excusar-nos./Racional
: Quan a més d'actuar, hem sotmés l'acció a L'examen de la nostra raó. Hi ha accions que poder ser voluntàries i lliures Però no racionals.//Si afecten als altres
: No seriem éssers morals Sense els altres. No és un factor condicionat perquè no està inclòs en la Acció, sinó en les conseqüències, es jutja morlament la intenció prèvia.

Acció moral→Quan pot ser qualificada Com a bona o dolenta.
Inmoral→Quan és contrària a una moral concreta i, per Tant, dolenta.

Amoral→No té una finalitat moral i no es pot qualificar Moralment.

Orígen de l'ètica:


El comportament moral existeix desde que existeix l'ésser Humà. Però l'ètica sorgeix a s.VI a.C a la civilització grega, que és una de Les primeres en plantejar-se racionalment les coses i substituir formes de Pensament no racionals basats en la màgia, els Déus i la intervenció de forces Sobrenaturals sobre el món físic. L'ètica comença a ser entesa com a reflexió Sobre els nostres actes i el perquè d'aqestes eleccions i començam a fer logos.Al s.V en la civilització grega, la racionalitat s'ha Imposat com a forma d'entendre el món.

El bé i el mal:


L'ètica estudia la diferència entre el bé i el mal a Nivell teòric i conceptual, mentre la moral es la guia pràctica que seguim per Actuar bé o malament. La moral ens diu allò que està bé o malament i l'ètica Vol saber el perquè.El bé i el mal se'ns presenten com a dues formes Antagòniques en constant lluita i inconscientment sempre els hem sabut distingir I donar-lis una imatge. No sabem definir clara, precisa i racionalment el que és el bé i que és el mal, i racional i conscientment, no els podem determinar.L'ètica pretén reflexionar sobre les dues forces per Comprendrerles racionalment.

Objectivitat i subjectivitat:


Qualsevol ciència cerca el coneixement i en el coneixement sempre intervenen auqests dos elements: el subjecte que vol Conèixer i actua intel·lectualmet de forma activa sobre una realitat passiva a La que deim objecte.
En qualsevol ciència s'ha de tractar de que el Coneixement sigui el més objectiu possible.Un coneixement serà tant més objectiu quanta menys Intervenció personal del subjecte hi hagi.Hi ha ciències empíriques, com les naturals, que són Clarament objectives. Hi ha ciències com les humanes (les ciències socials, la Història), que inevitablement són més subjectives. L'ètica probablement haura D'incloure's en aquest segon grup.

Els judicis morals:


És un enunciat referit a un fet moral, per tant, les Afirmacions o negacions sobre accions humanes que tenen com a referent el mal o El bé i, per poder dir si el judici és V o F, hauríem de tenir clars els Paràmentres de que és bo i que és dolent. I com no podem delimitar-los de Manera objectiva, ho feim subjectivament. Els judicis morals són V o F en Funció de la moral subjectiva i no en funció dels fets morals que donen aquests Judicis.

Ètica objectiva o subjectiva?


L'ètica s'enfronta de manera objectiva a una moral Subjectiva, però no és tan objectiva com una ciència empírica, encara que la Reflexió ha de ser racional. L'ètica estudia que ñes la moral per saber com Hauria de ser una moral universal basada únicament en la raó. També cerca un Coneixement objectiu del bé i el mal, però implícitament té un punt de Subjectivitat perquè no pot experimentar amb fets morals concrets ni dir si són V o F.


Entradas relacionadas: