Acció geològica del vent

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,52 KB

 

parets escarpades) • toves (concrecions calcàries per precipitació de carbonat càlcic sobre vegetació aquàtica). Formes endocàrstiques: Són tots els conductes de l’interior dels carst: • Avenc (orifici vertical) • Galeries (conductes laterals, fons cobert d'argiles, sorres i graves) • Estalactites i estalagmites (en cavitats que no quedin submergides) per precipitació= travertins o calcàries travertíniques. (La dissolució progressiva fa que el nivell freàtic dels carst vagi baixant. El terreny impermeable sota el massís actua com a nivell de base per l’evolució càrstica.) ACCIÓ GEOLÒGICA DEL MARLínia de costa: intersecció entre atmosfera-hidrosfera-litosfera Els processos costaners són azonals, no estan influïts pel clima. Factors que influeixen en el modelat de costes: alçada i direcció de les onades, tipus i disposició de les roques, intensitat de les marees i corrents... Formes d’erosió Heretades:- fiords (inundacions d’antigues valls glacials) - ries (inundacions d’antigues valls fluvials). Formes d’erosió pròpies són degudes a l’energia de les onades: - penya-segats: les onades incideixen sobre roques dures, s’excava la base, els fragments continuen destruint les roques. Plataforma d’abrasió: -Inclinada cap al mar -Són formes intermareals -Els fragments es poden acumular a la terrassa d’acumulació o formar platges sobre la plataforma. • Plataforma d’abrasió àmplia =Força d’onades sobre penya-segat petita (No hi ha retrocés). • Si la costa és accidentada s’originen corrents de deriva lateral: - entrants (cales i badies): hi ha sedimentació - sortints: hi ha erosió • La majoria de material que intervé en els processos costaners procedeix dels rius, glaceres i vent. • L’erosió del penyasegat està condicionada per l’estructura de les capes, la inclinació, la litologia i el grau de fracturació (erosió diferencial). Transport i sedimentació: Depèn del balanç entre quantitat de sediments que arriben i la capacitat dels corrents Procés degut a les onades: • Els remolins (trencament onada) aixequen partícules del fons • En aturar-se: diposita la càrrega sòlida a la zona de batuda. • En retornar només s’emporta una part • Tot això provoca la formació de platges Procés degut als corrents de marea: • marea alta: es transporten i dipositen els sediments en albuferes i estuaris • marea baixa: els sediments no són arrossegats i s'acumulen sobre les planes de marea. Elements morfològics de les costes: •Albuferes (barres de sorra que tanquen un espai confinat, d'alta salinitat) • Canals de marea (solcs en les barres de sorra, permeten entrada i sortida aigua) • Formes de les barres de sorra: - Fletxes (unides al continent) - Tòmbols (en forma de petites penínsules) - Illes barrera (aïllades) •Aiguamolls.

• Deriva de platja o riu de sorra: es produeix quan el front de l’onada no és paral·lel a la línia de costa. La sorra es transporta en direcció i sentit del vent • Els processos interns influeixen en l’evolució de les costes:
- costes tipus pacífic: estructures plegades paral·leles a la línia de costa. Els anticlinals sobresurten formant illes paral·leles i els sinclinals queden submergits - costes tipus atlàntic: estructures plegades perpendiculars a la línia de costa. Els anticlinals formen promontoris i els sinclinals badies.
Evolució de les costes: Depèn de 4 fenòmens: - emersió - enfonsament (Vertical) - erosió - sedimentació (Horitzontal).

• Al llarg de l’evolució la costa tendirà a adquirir un perfil recte i pla. • Les emersions del continent (regressions) i immersions (transgressions) són el moviment relatiu dels continents respecte de l’oceà. • Les ries i els fiords són producte de l'enfonsament d'una costa. ELS SISTEMES MORFOCLIMÀTICS - Sistema glacial - Sistema temperat humit - Sistema periglacial - Sistema tropical àrid (o desèrtic) - Sistema intertropical (o equatorial Sistema morfoclimàtic: Conjunt d’agents i processos que actuen en cadascuna de les zones climàtiques de la superfície de la Terra En cada sistema hi ha un agent geològic característic. Sistema morfoclimàtic periglacial: Es produeix a les regions fredes, on el desglaç estival no permet la formació de

Entradas relacionadas: