Accés a arxius i registres

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,45 KB

 
TEMA 1: DOCUMENTACIÓ I PERIODISME
UNA APROXIMACIÓ A LES UNITATS D’INFORMACIÓ
Coneixements cultura informació.
Revolució tecnològica. Informació= recurs pel desenvolupament social dels pobles/ progrés econòmic.
Unitat d’informació: organitzacions dedicades a la transmissió del coneixement enregistrat en documents.
-Biblioteques, arxius administratius i històrics, centres de documentació.
-Gestió a través d’activitats documentals (6): definició àrea d’interès, mètodes per captar info, descripció formal/semàntica, base de coneixements (manual/automatitzada), definició línia de productes/serveis i definició del procés de difusió de la info.
Arxius i biblioteques: trets diferencials
ArxiusBiblioteques
ObjectiusPreserven la memòria històrica de la institucióResponen a necessitats concretes (educació, cultura, lleure...)
Formació de fons documentalsCreixement no predefinit per una política d’adquisició.Determinada pels objectius que vol assolir. Selecció i adquisició de materials.
Característiques dels documentsDocuments administratius i originals. Important preservació i conservació materials.Documents cognitius. Duplicats i exemplars.
Ordenació física dels documentsOrdre intern institució, respecte a l’origen.Classificació temàtica
Nivell d’anàlisi dels documentsDescripció global del fons. Importància de la classificació. Descripció i anàlisis individual
Elaboració d’eines de consulta i recercaGuies i inventarisCatàlegs i bibliografies

Biblioteques i centres de documentació: trets diferencials
Els centres de documentació sorgeixen per suplir les insuficiències de les biblioteques especialitzades i de recerca (Segle XX)
Centres de documentacióBiblioteques
Dependència orgànicaDependència d’organitzacions més grans (empreses, MC, agències publicitat...)---------
EspecialitzacióEspecialització en una disciplina en concret---------
Tipologia documentalEl fons pot variar segons la entitat a la qual serveix.
Components: publicacions períòdiques especialitzades, lite grisa, info institucióColeccions de documents. Obtencions x canals de venda. Llibre=base del fons
Tractament documentalIntensiu i analític. Documents secundaris.Descriptiu
Ordenació física dels documentsNo importància ordenacióClassificació temàtica
Accés a la informació finalDóna info concreta que buscaMitjançant consulta catàleg
Tipologia de serveisObjectius: donar resposta a necessitats d’informació i anticipar-se a les necessitats dels usuaris (manteniment al corrent i difusió selectiva de la informació.
---------

Centres de documentació: per respondre de manera ràpida a necessitats d’info bibliogràfica, tècnica i científica. 
-Característiques: especificitat, tractament intensiu documents, capacitat x crear documents secundaris, perfil dels usuaris.
Classificació del sistema bibliotecari
•Matèries: biblioteques generals (Biblioteca de Catalunya) i especialitzades (CIDOB, Centre d’Estudis d’Història Contemporània, biblioteques universitàries)....
•Tipologia documental:
Hemeroteques (publicacions períòdiques Mynews Iconoce, Fons local de publicacions períòdiques digitalitzades), filmoteques i videoteques (YouTube), fonoteques (cadena Ser), Cartoteques (Institut Cartogràfic de Catalunya).
•Serveis: biblioteques de consulta, de préstec, de dipòsit i de serveis especials (hospitals, presons...).
•Titularitat: públiques (Xarxa de la Diputació de Bcn) i privades.
•Nivell d’accés: lliure o restringit.
•Objectius segons la Unesco: biblioteques nacionals (dipòsit legal), patrimoni digital (PADICAT, biblioteques universitàries, parlamentàries), biblioteques especialitzades (Bibloteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya, Directorio de Bibilotecas Españolas), biblioteques al servei del públic en general (públiquesXarxa Diputació/Generalitat, escolars, infantils).
Tipologies documentals i unitats d’informació
oLa memòria enregistrada ja no és només tipogràfica.
oAtenció a la diversitat documental.
oClassificació de les unitats d’informació segons la tipologia documental que gestionen:  hemeroteques, filoteques/videoteques, carotEques, fonoteques i mediateques.
INFORMACIÓ GENERAL
El problema de l’accessibilitat de la informació. Producció documental, informativa i de coneixement (Internet i xarxes socials van en augment).
Quanta informació generem? Info visible a la xarxa només representa 1/50 del que circula. Info digital es duplica cada 2 anys.
La infoxicació
 Societat del coneixement: creixement exponencial + explosió informativa= infoxicació dificultat de trobar info fiable, credibilitat, sobreinformació... Intoxicació intel·lectual produïda per l’excés d’informació, per manca de temps per diferir tota la informació rebuda.
 Competències informacionals: conjunt de capacitats que permeten a les persones reconèixer quan necessitem informació, cercar-la, gestionar-la, avaluar-la i comunicar-la.
 Buscar, analitzar, seleccionar, organitzar, utilitzar i comunicar.
Documentació i accessibilitat a la informació molta info però desorganitzada/inaccessible= no tenir info. 
Evitar el soroll documental i el silenci documental (necessitat d’equilibri entre els dos).
Soroll documental: documents/registres en una cerca que no són pertinents al tema cercat (l’oposat al silenci documental). Mal plantejament de la cerca.
Silenci documental: documents/registres no recuperats però que són pertinents a allò que es busca. Invers al soroll. Silenci total= 0 documents trobats.
LA DOCUMENTACIÓ PERIODÍSTICA
Com a disciplina (especialització i disseny) valorar seleccionar, classificar, facilitat accés als MCM) i com a tipologia documental (documents generats per periodistes).
Orígens: interès necrològiques, arxius exemplars propis, noves informacions, verificar, comprovar, donar credibilitat, autoritzar...
Funcions segons Ll. Codina: qualitat, creativitat, rendibilitat.

LES UNITATS D’INFORMACIÓ
Qualsevol organització dedicada a la transmissió del coneixement enregistrat en documents arxius, biblioteques, centres de documentació.
Quines són les activitats de les UI? Definir domini temàtic, mètodes per obtenir info, establir procediments representació info, crear base de coneixements, definir productes i serveis pels quals difindre.
El centre de documentació en les empreses informatives i de documentació
•Objectiu: memòria corporativa, suport a l’activitat i els objectius de l’empresa, proporcionar fonts, font d’inspiració.
•Gestió de materials: selecció, anàlisi, creació d’instruments de recuperació, creació de materials previsors.
•Gestió de peticions, difusió, formació d’usuaris.


Entradas relacionadas: