Aaa

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,21 KB

 
les molecules dls essers vius reacionen i es trnformen cntinuamnt x podr obtenir enegir.akest cnjunt sanomena metabolisme. els esers vius deuen la seva esctructura ala info.biologik.kada info rep el nom d gen.els gens son hereditaris.estructura essers vius: cnstituits x celules. nivell estructural:estructura d materia viva q es compon duna menbrana,citoplasma i material ggenetic q conte info.sobre la seva estructura i funcuonamnt.nivell funcional: estructura + senzilla posible d materia viva autonoma,eadir,capaç d fer les3 kualitats dels essers vius.(n,r,r)
2 tipus d celules:procariotes:no tenen nucli.meterial geneic es troba en el citoplasma.eucariotes:tenen nucli.meterial genetic envoltat x una doble membrana anomnada embolcall.
biomolekula organica: CHONPS.(glucids,lipids,proteines) biomolecula inorganica: H2O,sals minerals.
macromolecules:unio d moltes molecules organikes petites. complexos supramoleculars: unio d diverses macromolecules. organuls celulars:unio d supramolecules.teixits:cnjunt d celules semblants k fan la mateixa activitat.organs:unitatsfuncionals q fan actes cncrets.sistemes:cnjunt dorgans.aparells:cnjunt dorgans diferents.
nivells dorganitzacio d la materia:subatomic,atomic,molecular,celular,pluricelular,poblacio i ecosistema. taxon especie:cnjunt dindividuosq es podn reproduir entre si i donr lloc a descendents fertils. 5 regnes: moneres:unicelulars procariotes.protoctists:2 tipus:eucariotes unicelulars heterotrofs i organismes eucariotes unicelulars o pluri. talofitics.metafits:(plantes):eucariotes pluricelulars.nutricio heterotrofa.metazous:(animls):eucariotes pluricelulars.nutricio heterotrofa.
virus: gens derivats dls gens dls organisme q infectn i k san independitzat,tornen a entrar a les seves celules dorigen x reproduirse.


Entradas relacionadas: