A poesía entre 1936 e 1976

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 1,2 KB

 

5 A POESÍA ENTRE 1936 E 1976(A XERACIÓN DO 36, A PROMOCIÓN DE ENLACE, A XERACIÓN DAS FESTAS MINERVAIS)
Período 4 décadas, producen cambios sociais e literarios importantes. Un gran grupo de poetas crearán unhas obras persoais. Creando tendencias, estilos e temas que abarcan este período.
Tendencias herdadas da preguerra:
1)Imaxinismo/hilozoísmo: En autores como Aquilino Iglesias Alvariño e Xosé María Castroviejo.
2)Neotrobadorismo: Mantivo a súa vitalidade e inflúe en autores como Díaz Jácome e Alvarez Blázquez.
3)Paisaxismo renovador: Inflúe en Manuel María e Uxío Novoneyra.
4)Clasicismo e culturalismo: Recuperación das formas clásicas, destacan Carballo Calero e Iglesias Alvariño.
5)Intimismo e Escola da Tebra: Mira no interior do individuo. Poesía cultivada por Luis Pimentel e María Marino.
Nos 50 xorde unha corrente intimista marcada pola angustia e o pesimismo de carácter existencialista, influenzas surrealistas. Esta tendencia coñecida como Escola da Tebra e está presente en autores da xeración das Festas Minervais: Ferrín, Manuel María e Bernardino Grana.

Entradas relacionadas: