A g i

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,89 KB

Capes i plaques:Placa litosferica:tota l'escorça i part del mantell.Pq es mouen? per corrents de conveccio.Com es mouen?separantse:entre les dues plaques surten volcans el punt de separacio s'anomena rift.col·lidint:la capa mes densa s'enfonsa si xoquen una oceanica i una continental s'enfonsa.Si dos de continentals el granit no es pot enfonsar i queden una amb l'altre.lliscant:trerratremols.On?a les vores de les plaques.(cinturo de foc del pacific).la tectonica de les plaques es la teoria que explica les causes el mecanisme i les consequencies.Formacio de muntanyes:el relleu es forma per les altes temperatures de l'interior de la terra.com es formen?per la colisio de plaques litosferiques o per l'activitat volcanica.Pirineus:fa 100 milions d'anys la placa iberica es va desplaça i va fer colisio amb euroasia.relleu terrestre:continents:serrelades,grans planes i plataformes continentals.fons oceanic: serrelades oceaniques,foses oceaniques, planes abissals i volcans submarins.Plecs i Falles:Isostacia:moviments verticals de l'escorça que de vegades provoquen trencaments.causes:calor interna de la terra.Falla:es una fractura del terreny en la qual els fragments o blocs resultants es desplacen.Parts:pla de falla:es el pla llarg del qual es produeix la fractura i el desplaçament del terreny. Cabussament:angle que forma el pla de la falla amb l'horitzontal.Dirreccio:angle del pla de falla respecte el nord geografic.llavis de falla:cadascun dels blocs de terreny als dos costats.salt de falla:desplaçament entre els dos llavis de la falla.Tipus:Normal:sorxeix per forces divirgentssobre el terreny que es fractura i com a conseqüencia sesfonsa un bloc.?? Inversa:per forces convergents sobre el terreny que es fractura i com a conseqüencia si eleva un bloc.??Transformant:forces laterals desplacen els blocs de terreny sense enfonsarse ni elevarse.si es formen fractures sense que els blocs es desplacin s'anomenen diaclasis. Plecs:ondulacio de terreny de les capes de roques produida per forces de compresio.causes:calor interna de la terra.Pq en determinats llocs es formen falles i a d'altres plecs?per la força el terreny o rigidesa i la plasticitat.Parts:xarnera:zona de maximma covatura.Flancs:els costats del plec.pla aixal:pla que uneix totes les xarneres dels estats del plec.Vergencia:angla d'inclinacio del pla aixal amb l'horitzontal,Cabussamunt:angle que forma un flanc amb l'horitzontal.Dirreccio:angle que forma el pla aixal respecte el nord geografic.Tipus:Anclina l:els estrats son convexos i la xarnera es la part mes elevada dels materials.Sinclinal:els estrats son concaus la xarnera es la part mes baixa.Recte:es el plec que te pla aixal vertical.Inclinat:es un plec amb una vergencia de menys de 90º.Tombat:plec amb pla aixal molt inclinat.es poden classificar amb asimetrics i simetrics.


Capes i plaques:Placa litosferica:tota l'escorça i part del mantell.Pq es mouen? per corrents de conveccio.Com es mouen?separantse:entre les dues plaques surten volcans el punt de separacio s'anomena rift.col·lidint:la capa mes densa s'enfonsa si xoquen una oceanica i una continental s'enfonsa.Si dos de continentals el granit no es pot enfonsar i queden una amb l'altre.lliscant:trerratremols.On?a les vores de les plaques.(cinturo de foc del pacific).la tectonica de les plaques es la teoria que explica les causes el mecanisme i les consequencies.Formacio de muntanyes:el relleu es forma per les altes temperatures de l'interior de la terra.com es formen?per la colisio de plaques litosferiques o per l'activitat volcanica.Pirineus:fa 100 milions d'anys la placa iberica es va desplaça i va fer colisio amb euroasia.relleu terrestre:continents:serrelades,grans planes i plataformes continentals.fons oceanic: serrelades oceaniques,foses oceaniques, planes abissals i volcans submarins.Plecs i Falles:Isostacia:moviments verticals de l'escorça que de vegades provoquen trencaments.causes:calor interna de la terra.Falla:es una fractura del terreny en la qual els fragments o blocs resultants es desplacen.Parts:pla de falla:es el pla llarg del qual es produeix la fractura i el desplaçament del terreny. Cabussament:angle que forma el pla de la falla amb l'horitzontal.Dirreccio:angle del pla de falla respecte el nord geografic.llavis de falla:cadascun dels blocs de terreny als dos costats.salt de falla:desplaçament entre els dos llavis de la falla.Tipus:Normal:sorxeix per forces divirgentssobre el terreny que es fractura i com a conseqüencia sesfonsa un bloc.?? Inversa:per forces convergents sobre el terreny que es fractura i com a conseqüencia si eleva un bloc.??Transformant:forces laterals desplacen els blocs de terreny sense enfonsarse ni elevarse.si es formen fractures sense que els blocs es desplacin s'anomenen diaclasis. Plecs:ondulacio de terreny de les capes de roques produida per forces de compresio.causes:calor interna de la terra.Pq en determinats llocs es formen falles i a d'altres plecs?per la força el terreny o rigidesa i la plasticitat.Parts:xarnera:zona de maximma covatura.Flancs:els costats del plec.pla aixal:pla que uneix totes les xarneres dels estats del plec.Vergencia:angla d'inclinacio del pla aixal amb l'horitzontal,Cabussamunt:angle que forma un flanc amb l'horitzontal.Dirreccio:angle que forma el pla aixal respecte el nord geografic.Tipus:Anclina l:els estrats son convexos i la xarnera es la part mes elevada dels materials.Sinclinal:els estrats son concaus la xarnera es la part mes baixa.Recte:es el plec que te pla aixal vertical.Inclinat:es un plec amb una vergencia de menys de 90º.Tombat:plec amb pla aixal molt inclinat.es poden classificar amb asimetrics i simetrics.

Entradas relacionadas: