3 LLei de newton

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,67 KB

 
   Pes: és la força amb què la Terra els atreu

Força normal: és la força que exerceixen les superficies sobre els objectes que hi estan col·locats al damunt
Tensions (T): són les forces exercides sobre els objectes per mitjà de cables o cordes.
Força motriu (Fm):és la força que origina el moviment
Força de fricció (Ff): és la força que sorgeix del contacte entre les superficies de do cossos, amb l'aire. Sempre te la mateixa direcció però sentit oposat a aquest moviment
Força centrípeta: és una força necessaria pq un objecte giri
inèrcia: és la tendencia dels objectes, si R=0, a mantenir el seu estat de repòs o de moviment


PRIMERA LLEI DE NEWTON
qualsevol objecte continua en estat de repòs o de M.R.U si sobre seu i actua una força resultant nul·la

SEGONA LLEI DE NEWTON
Un objecte sobre el qual la resultant de les forces que hi actuen és diferent que zero, , experimenta una acceleració que és directament proporcional a aquesta resultant, i el coeficient de proporcionalitat és la massa de l'objecte

Entradas relacionadas: