2º examn

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 4,74 KB

-1.:O labor cultural do exilio galego: a derrota do bando republikno na guerra civil empurrou ao exilio a moitos galegos,ntre eles scritore, artistas e intelectuais.Os paises d amérik(arxntina,uruguai e mexico)acolleron o maior cntinxent d exiliados.Sta cncentracion axudou a dinamizar a vida asociativa da comunidad galega,reforzou as posicions politiks do galegismo e traduciuse n innumerables iniciativas culturias.O exilio mantivo asi a cultura galega q nn podia dsnvolvrse baixo o franksmo,ao msmo tmpo q garantiu a cntinuidad do galego cmo idioma scrito.Iniciativas: organizacion d xposicions,cnferencias,certams,curso do idioma,mostras do libro galego,etc.Fundacion d varias editoriais e coleccions bibliografiks,no exilio editarnse obras mblematiks da nosa literatura cmo Smpre n galiza(castelao)ou A esmorga(b.amor).Posta n marcha ou sostemento d xornais(a nosa terra)revistas(galeuzk,galiza emigrante,vieiros) e programas radiofonics("smpre n galiza" "galiza emigrant"). Cnstitucion d divrsos organismos e ntidads culturais como o "patronato da cultura galega".Dnuncia diant da UNESCO da prsecucion q da cultura e do idioma galegs perpetraba a cotio o réxime franksta.N bos aires e mntebideo cncntrarnse a maioria ds intlectuais q lograrn fuxir da represion cmo castelao,lornzo varela.arturo cuadrado,dieste.
-2.:a poesia no exilio: tmas fundamntais: dnuncias socias,o drama vivido cn exilio,patriotismo galego,saudad das paisaxs natais,reflexion sobre a situacion do exiliado...Luís Seoane: pintor,dbuxant,ilustrador d libros, poeta,autor teatral...No 36 colaborou na kmpaña a favor do Statuto d Autonomia dGz.Kndo stoupa a guerra fuxe a portugal e logo a bos aires.ali dsnvolveu un imxtant labr d propagandist da causa republikna e d animador da cultura galega e arxntina.obra:o volume obra poetik editado n 1977 reune toda a sua produccion q se cmpon ds seguints titulos: fardel d eisiliado,na bretema,sant-iago, as cicatrices, e a mairo abndamnto.


Kractristiks da sua obra: stilo realista,poesia loxik sn metaforas,sobria pro chea d forza e d paixon cmuniktiva.Tmatik social,vision mitico reivindiktiva da hª d Gz, pouk presenza do eu prsoal e predominio do verso longo.Lorenzo Varela: cmbateu nas filas do exercito republikno.Exiliouse 1ºn mexico e dspois foi a bos aires ond se uniu ao circulo Seoane.Publicou,ad+dos librs n spañol, Catro poemas pra catro gravads, mais tarde Lonxe q trataba da emigracion e tiña gravads de Seoane.As vivencias traxiks da guerra civil,figuras mblematiks da gz medieval e a saudad da trra sn os tmas recorrentes da sua obra.Emilio Pita: emigrou a arxntina cn 12 ans e nese pais foi animadr d iniciativas culturais e galeguistas. Publicou Jacobusland, Cántigas de nenos, e Serán, ntre outros.A nostalxia x gz, a cndicion d emigrant,a adnuncia da opresion frankista e as vivencias prsoais sn os tmas basics da sua poesia. Florencio Delgado Gurriarán: exiliado n mexico,publicou Galicia infinda cn evokcions da trra natal e dscricións das paisaxs mexiknas n clave hilozoísta.E.Blanco Amor: edita n bos aires Cancioneiro, libro heteroxéneo, ond reflict o drama da soidad,o dsngano amoroso, e a exaltacion nacionalista.
-3.: O teatro no exilio:Castelao: culmina n bos aires o sforzo d renovacion do teatro levado a kbo no 1ºterzo doXX polas Irmandads e o grupo Nós.As liñas basiks da súa cncepcion teatral sn o gusto pola simetria na structura das obras e pola expresion cncentrada;xpresionismo e simbolismo cmbinads co humorismo e o folclore; a idea do teatro cmo spctaculo intgral q reune txto scenografia e danza. Os vellos non debn de namorarse foi estreada n Bos aires pola cmpañia gallega maruja villanueva.Presentans 3 versións ou lancs dun mesmo sqma dramatico: o vello q se namora d1 moza e a imposibilidad dss amores q akban inevitablemnt coa mort do vello.Ad+, os 3 lances n cnxunto van nmarkdos x un prologo e un epilogo.Nest ultimo aparecn reunids os protagonistas

Entradas relacionadas: