1.la cel·lula:unitat de vida

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,69 KB

 
Tota cèl·lula procedeix d'una altra cèl·lula anterior.
Nivells d'organització del éssers vius: 1. biosfera/ecosfera 2. ecosistema(ecologia) 3.comunitat 4.població 5.espècie 6. ÉSSER VIU(genetica) 7.aparell i sistemes(anatomía) 8.òrgan:cor,fetge(fisiologia) 9.teixit:epitelial(histologia) 10.VIDA cèl·lula(citologia) 11.orgànuls:cloropastos 12.nivell molecular(biologia molecular): H2O,proteïnes,ADN 13.nivell atómic: C.H.O.N.
Tipus de cèl·lules;
Procariotes: no tenen nucli vertader(bacteris i algues).
Eucariotes: tenen nucli.Animal y Vegetal


Autótrofs:es fan ells/creen..el seu aliment.
Heteròtrof:agafen els aliments d'un altres.
La cèl·lula es diu que és la unitat funcinal dels èssers vius pqe pot arribar a nodrir-se,relacionar-se i reproduir-se.
Microscopi electronic resolució : 1.000.000 augments.
Microscopi ò ptic resolució : 1.500 augments.
· Estructures o orgà nuls exclusius de les cè l· lules animals
:-els CENTRIOLS,q son els ncrregats d dirigir el mvimnt dels fliamnts del citoesqlet.-els CILIS, q sn els ncrregats d recobrir la superficie d la cel·lula.-els FLAGELS, q sn els ncrregats d qe els protozos els utilitzen per a desplaçar-se.
· Estructures o orgà nuls identifiqen la cè l· lula vegetal:-la PARET CEL·LULAR. els CLOROPASTOS i els VACÚOLS.
Compara la cromatina i el cromosoma:la cromatina és un material de fibres menudes qe donen un aspecte grumós a l'interios del nucli.Aquesta,té molta facilitat x a tenyirse amb colorants químics.per diferencia el cromosoma és el cnjunt d filaments e frmen un material desorganitzat i quan s cndensen s fan molt més gruixuts i curts.
· Q s el fragmoplast: s un envà q es cnstruix ntre dos nuclis fills qe formarà la paret cel·lular d la cèl·lula vegetal.
Tenim 46 molecules de ADN en tots els nuclis de totes les nostres cel·lules.

Entradas relacionadas: