1a y 2a topica de freud

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,98 KB

 

Las obras mes importants de freud són:

·La interpretació dels somnis(1900):

ës considerada per Freud la seva obra mestra. S'hi estudia la possibilitat d'interpretar els somnis com si fossin símbols que satisfan desitjos reprimits.

·

Tres, assaig sobre teoria sexula(1905):

Estudi de la libido, de la sexualitat infantil i de les aberracions sexuals.

·El jo i l'Allò(1923):

Explica una nova tòpica del psiquisme fonamentada en unes estructures mes dinamiques(jo, superjo, allò) que les anteriors(CS,ICS,PCS).

Els filòsofs de la sospita


En resum, els tres filòsofs, arriben a una idèntica conclusió: El desconeixement de la veritable realitat és un dels culpables de la desorientació existencial de l'home.


-Home de ramat segons Nietzsche,


-Home neuròtic segons Freud.


-Home alienat segons Marx.

Inici de la sospita


Freud es va desplaçar a París(1885-1886) a on va utilitzar l'hipnosi que feia servir el doctor Charcot, les classes de Charcot van reforçar la seva idea de que darrere de les accions humanes existien processos mentals inconsiens que les condicionen.Freud va aprendre que mitjançant l'estat hipnòtic el metge podia controlar els símptomes d'una malaltia que no tenia causes d'origen orgànic.

Tècnica de la lliure associació d'idees


Es va abandonar la hipnosi i es va substituir per una altre anomenada Lliures associacions d'idees. Consisteix en deixar que el malalt vagi descapdellant els seus problemes més desconeguts i complexos a partir d'idees aparentment símples i poc rellevants, és a dir, el pacient ha de construir cadenes d'idees que el porten a poc a poc al conflicte reprimit.

L'INCONSCIENT:


Conjunt de forces instintivas, continguts reprimits, y representacions que escapen al nostre control perque una barrera (censura) no els permet exterioritzar-se.

*Censura: És un mecanisme psíquic de control entre el preconscient i l'inconcient que impedeix el pas dels continguts reprimits a la consciència.

 

Manifestacions de l'inconscient


-

Els somnis

Satisfació simbolica dels desigs, inconcients reprimits que escapan a la censura.

-Actes fallits: Actes no resolts satisfactoriament per la acció de forces inconscients que ho impedeixen.

-Lapsus (lingüae i calami):Oblids aparentment intrascendents que obeeixen a bloqueigs de l'inconscient.

-Acudits: Construccions lingüistiques que provoquen la sortida de idees latens, que la consciencia no accepta. És la disfressa de continguts perillosos que s'amaguen a la censura.

-Neuròsi: Malaltia psíquica que mitjançant uns símptomes manifesta simbolicament un conflicte entre uns desigs fortament reprimits, i un jo feble que no aconsegueix la seva satisfació.

Teoria global de la personalitat


 -Triple consideració de l'activitat psíquica.

·Consideració dinàmica: estudi de les fonts d'energia del psiquisme: Instints de vida i instints de mort.

·Consideració econòmica: estudi quantitatiu de l'energia psíquica: principis del plaer i de realitat.

·Consideració tòpica: estudi de les estructures mentals i la seva localització dins el psiquisme: La primera tòpica i la segona tòpica.

Consideració dinàmica:La libido i les pulsions

Pulsió


: La representant psíquica dels estímuls que venen de l'interior del cos.

Objectiu de la pulsió


: Satisfacció, supresió d'una tenció.

objecte de la pulsió.

Objecte de la pulsió


: Mitjà que ha de permetre a la pulsió la seva satisfacció.

Càrrega de l'objecte:


energia mitjançant al cual l'objecte atreu la pulsió. L'origen de l'energia és el propi cos.


Tipus de pulsions:


-Pulsions de vida; anomenades eros. Englovan els instints sexuals i els d'autoconservació. Busquen perpetuar la vida i fer-la més complexa.

-Pulsions de mort; Tanatos, busquen la desaparició total de les tensions fent tornar al que és viu a un estat inorgànic.

La libido


: -Pulsió sexual; seria la manifestació psíquica de la tensió sexual física de tot desig que ha assolit un cert nivell.


Consideració energètica i econòmica: Del plaer a la realitat


Principis que regeixen el funcionament psíquic;1-

Principi del plaer

Les pulsions psíquiques tendeixen a busucar la satisfacció immediata que els proporciona el plaer.2-

Principi de realitat

Sense abandonar la seva satisfacció final, la consciencia renuncia o ajorna satisfaccions immediates per aconseguir adaptar certes necessitats a les imposicions del superjo o de la convivència social.3-

Principi de constància

L'aparell psíquic tendeix a mantenir uns nivells mínims i constants d'energia. Per això afavoreix la seva descàrrega que és el plaer.

Consideració tòpica. Dels sistemes a les Instancies
Primera tòpica(1913):

Inconscient, Preconscient, Conscient.

-

Segona tòpica(1923):

Allò, Super-Jo, i el Jo.

La interpretació dels somnis


Sigmund Freud va donar als somnis una dimensió diferent a la del món antic.

en la seva obra, La interpretació dels somnis, els va qualificar de "Camí reial per arribar a l'inconscient".

Per entendre el significat dels somnis el primer que em de fer és diferenciar un doble nivell;

-el contingut manifest i el contingut latent.

Entendre el somnis és ser  capaç d'arribar a les idees profundes que els provoquen (contingut latent) mitjançant les representacions (contingut manifest) que recordem del somni.

El procés mitjançant el qual un conjunt d'idees latents es converteix en contingut manifest s'anomena elaboració onírica.
Tot treball d'elaboració onírica implica un procés de simbolització.

A més del proces de simbolització, existeixen dos mecanismes bàsics per entendre el treball oníric;

-El primer és la condensació, que consisteix en ajuntar un feix de idees latens en un mínim de contingut manifest.

-El segon és el desplaçament, que consisteix en traslladar la representació d'una cosa a una altra per enganyar la censura. Un conflicte important pot ser substituit per un símbol poc important en el somni.


El malestar de la cultura;


La gran paradoxa es produeix quan la civilització no aconsegueix destruir la infelicitat de l'home, aquest fet provoca la hostilitat a la cultura.

Sessió d'alfabetització emocional


L'objectiu fonamental és desenvolupar la intel·ligencia emocional.

Aspectes de la intel·ligencia emocional que es volen treballar:


-Tenir i augmentar l’autoestima

-augmentar i analitzar l’autocenixement.

-augmentar l’empatia

-Ser assertiu i evitar conductes agressives i passives

-Descobrir les capacitats creatives

-coneixer les possibilitats de canvi i saber canviar

L'autoestima


Capacitat que un té d'establir la pròpia identitat i atribuir-li un valor. Si ens deixem vencer per la cítica, els judicis que farem sobre nosaltres mateixos seran negatius. Si en canvi tenim un bon nivell d'autoestima resistirem millor les critiques i ens obrirem més als altres.

Distorcions cognitives


1: Etiquetatge; Fas una definició negativa i global de tu mateix.(soc un perdedor).

2: Hipergeneralització; Si una cosa et surt malament una vegada penses que haura de sortir així sempre.


3: Filtratge; Només ets capaç de percebre els element negatius de les situacions.

4: Autoacusació; Et sents responsable de coses que no són al teu abast.

5: Pensament polaritzat; Radicalitzes les situacions. Tot ha de ser perfecte, si no, no val res.

6: Lectura del pensament; Suposes que no agrades als altres, que et critiquen, sense cap evidència que pugui demostrar aquestes suposicions.

7.-Error de l’endeví: preveus que les coses sortiran malamente i actues com a tal

8.-Magnificació i minimització: Exageres la importancia de les coses dolentes i redueixes la valua de les bones

9.- Raonament emocional:Suposes que les coses són com tu les sents

10.-El deure:Promeses no complertes provoquen culpa(haruia d’haver…)


Intel·ligenciès múltiples:


1.-Logicomatematica: Habilitat per fer servir el raonament, gent habil amb els problemes (informatica ,enginyeria ,estadística) És la mes valorada en el nostre sistema educatiu i sempre ho ha sigut.

2.-Lingüística:Habilitat per entendre i fer servir les paraules

3.-Visual espacial: orientació i percepció de volums i formaes

4.-interpersonal:Comprendre els estats d’anim de les persones

5.-intrapersonal:habilitat per coneixer els propis sentimenets i emocions i fer-los servir com a guia pel nostre comportament.

6.-Fisicokinestetica: Habilitat per realitzar moviments físics amb gracia i precisió

7.-Musical: cal per aprendre idiomes i permet desenvolupar-se adequadament a cantats, compositors i músics

Aspectes de la intel·ligencia emocional que es volen treballar:


-Tenir i augmentar l’autoestima

-augmentar i analitzar l’autocenixement.

-augmentar l’empatia

-Ser assertiu i evitar conductes agressives i passives

-Descobrir les capacitats creatives

-coneixer les possibilitats de canvi i saber canviar

-Saber expressar-se emocionalmente.

Entradas relacionadas: