1 examen

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,91 KB

 
Perillositat: probabilitat k es produeixi un fenomen destructiu. Periode d retorn: interval d temps entre k es produeix i es torna a repetir. Exposicio:persones y bens k poden ser afectats. Vulnerabilitat:part d persones i bens afectats dl total. Danys:persones i bens afectats. Prediccio:es tracta d'anticipar on i quan es produira el fenomen. Previsio:a partir d'anetecedents del fenomen s'elabora models per saber les arees de risc. Prevencio:adoptar mesures k minimitzin les situacions d risc.RISC SISMICefectes d teratremols: al medi: •despreniments d rokes fractures, allaus. •tsunamis:moviments d falles submarines amb epicentre submari. •liqüefaccio:pasa kuan el sediments tenen molta aigua i els afecta les ones sismikes. als humans: victimes o danys materials. Prediccio d teratremols: es dificil x k els precursors sismics depenen d factors k no son fiables x k no sempre son d la mateixa manera.dilatancia:es la dilatacio d terreny provocada x la deformacio d les rokes per els esforços tectonics.Precursors: deformacions d terreny, canvis en la gravetat, augment d concentracio d radó, petits sismes.llacuna sismica:zona on no afecta els sismes pero sta envoltada d'epicentres.Prevencio teratremols:edificis lleuger i rigids. actuacio d la poblacio. RISC VOLCANIC:index explosivitat volcanica(IEV) dl 0-8 es t en compte la durada d l'erupcio, el piroclast emet, material, columna eruptiva. risc volcanic es troba al voltant dls limits entre plakes litosferikes. tipus d magmes: •toleitic: en les dorsals d baix risc. •alcalins:en rift continental i zones d distencio. grau mitja.•calcoalcalins:zones d subducio. alt IEV. efectes d volcans:colades d lava:fluides i rapides les + perilloses •piroclasts:impactes directes o es mantenen en l'aire•colades piroclastikes:gas i cendres perilloses•lahar:correnst d fang k s'originan quan les cendres es barejen amb aigua. baixen pel vessant. •explosions:les provoca les laves viscoses. quan el magma es posa en contact amb aigua al volcà •tsunamis:onades grans provocades per explosions volcans.•emisio gasos toxics:quantitats petites k van cap a l'atmosfera sense perill. predicio d erupcions: precursors: s

Entradas relacionadas: