1. Dinamització del treball en grup

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,07 KB

 

1. Dinamització del treball en grup

 • Els éssers humans som éssers socials que representen la forma habitual de viure en una comunitat.
 • Viure és conviure amb persones els grups són els instruments que tenim per tal d'integrar-nos en un col·lectiu.
 • La vida social és una forma de convivència perquè ens necessitem, i perquè viure en comunitat és el que ens humanitza i ens permet unes millors condicions de vida.
 • Cada persona forma part de diversos grups. La família és el primer i és el que ens dóna les eines bàsiques (estimació) per posicionar-nos en la vida social, i assumir responsabilitat vers la comunitat, que és la de fer possible la convivència i millorar-la.
 • L’escola comunitats més importants de les quals formem part. Pel que fa als infants, els grups d’iguals és la primera trobada social important després del grup familiar; els infants tendeixen a apropar-se a les persones, amb què es troben a gust , i a allunyar-se de les que els produeixen cert malestar.
 • Tots els grups tenen un objectiu i interessos comuns: l’educació dels infants bo interactuïn.
 • Professionals i pares han d’intercanviar les pròpies experiències referides a l’educació dels infants, les relacions que s’esteableixen contribueixen al benestar dels infants, l’educació dels quals comparteixen.
 • El grup ofereix seguretat, El grup assumeix tot un seguit de valors que el caracteritzaran i que faran d'elements aglutinadors de les persones que el constitueixen.

1.1. Psicologia del grup: Individu i grup


Al final del Segle XX i principi del Segle XXI, un seguit d'autors com ara Durkheim, Le Bon, Tarde, Mc Dougall, Freud i d'altres intenten donar explicacions al fet observat de la diferència en el comportament d'una persona quan forma part d'un grup i quan no hi està inclòs.

Afirmacions en l'estudi de grups:

 • Els grups són un element central en la vida de les persones, sobretot els grups primaris.

 • Comprendre el que passa en el grup, quines són les seves característiques, les regles del joc o els seus objectius resulta especialment essencial per entendre una bona part del comportament de les persones.

 • Alguns dels comportaments socials més interessants i atractius són fenòments grupals (el lideratge, la influència, les relacions majoria-minoria, etc..)

 • El grup és el context en què es construeixen i es manifesten una part important dels nostres comportaments, i és una font de reforços per a les persones.

1.2 Definició de grup. Les funcions del grup
-El concepte de grup s’utilitza en ciències socials per referir-se a un conjunt de persones, d’una mida i una estructura determinada que participen d’un seguit de característiques:
 • Persegueixen uns objectius comuns més o menys compartits.

 • Entre les persones s’estableix una comunicació i interactuen segons un sistema de pautes establert.

 • Satisfan les seves necessitats en el sinus del grup i tenen una preparació col·lectiva d’unitat.

-Per constituir un grup  social cal que les persones interactuÏn entre elles. Els seus membres interactuen regularment entre si, cosa que implica que els grups socials tenen una certa estabilitat temporal.
-
 • Existeix una estructura interna definida, que estableix una serie de posicions socials, rols i responsabiolitats per al desenvolupament de les seves activitats.

 • Els seus membres depenen del consens, comparteixen normes, valors i objectius.

Entradas relacionadas: