Vectores ordenar

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Informática y Telecomunicaciones

Escrito el en español con un tamaño de 1,71 KB

 
VECTORES

escoger el minimo

int iMinim;
iMinim = v[0];
for(i=0; i{
if(v[i] < iMinim)
{
iMinim = v[i];
}
}
return(iMinim);


ordenacion de vectores

Mètode d’intercanvi o de la bombolla

void ordenar_bombolla(int v[], int longitud)
{
int iAux=0;
for (i=0; i{
for (j=0; j{
if(v[j] > v[j+1])
{
iAux = v[j];
v[j] = v[j+1];
v[j+1] = iAux;
}
}
}
}
se imprime vector[i]}

for(i=0; i<10; i++)
{
printf("Element %d --> %d\\n", i, iVector[i]);
}
Mètode d’inserció o de la baralla

void ordenar_insercio(int v[], int longitud)
{
int iAux=0;
for (i=1; i{
iAux = v[i];
j = i -1;
while ((iAux < v[j]) && (j>=0))
{
v[j+1] = v[j];
j = j-1;
}
v[j+1] = iAux;
}
}

Mètode de selecció

void ordenar_seleccio(int v[], int longitud)
{
int iAux=0;
for (i=0; i{
iAux = v[i];
k = i;
for (j=i+1; j{
if (v[j]< iAux)
{
iAux = v[j];
k = j;
}
}
v[k] = v[i];
v[i] = iAux;
}
}