Tecnologia Electricitat

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,48 KB

 
camp magnètic:regió de l'espai on es poden de manifest les forces magnètiques i els seus efectes, només excerceixen forces sobre els materials que es poden magnetitzar(depèn de: intensitat, forma conductor, mitjà, distància al conductor)/Inducció magnètica B:magnitud vectorial que equival a la força puntual que el camp exerceix sobre la unitat de massa magnètica en aquell punt, i és proporcional al nombre de línies de força per unitat de superfície./Flux del camp magnètic:producte del cosinus de l'angle que forma la superfície S amb les línies de força i el de la inducció B (weber, Wb)/Permeabilitat magnètica:valor que depèn de la facilitat que té el medi per concentrar o dispersar les línies de força(Ferromagnètics(magnetitza amb més facilitat que l'aire), paramagnètics, diamagnètics)/Llei de Faraday: la força electromotriu  induïda en un circuit és igual i de signe contrari a la velocitat de variació de flux que experimenta el circuit./Codificador: circuit combinacional de n sortides i d'un nombre d'entrades inferior o igual a 2^n que, en activar-se una de les entrades, genera a la sortida una combinació binària corresponent a aquesta entrada.Descodificador: circuit combinacional proveït de n entrades i d'un nombre de sortides menor o igual que 2^n que converteixen en codi binari a qualsevol altre codi. funcionen: apareix combinació binària a les entrades, s'activa una sola de les seves sortides.Multiplexors: sistemes combinacionals formats epr un cert nombre de portes AND connectades a una única porta OR, tenen n entrades D, m entrades E de selecció o control, i una única sortida S.(2^m=n).Desmultiplexors: tenen una única entrada de dades D, un nombre determinat n de sortides S i m entrades de control o delecció E(2^m=n)