Org.empresa

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,77 KB

 

Etapes del procés de planificació:1-Analisi de la situació de partida: s'analitza la situacio actual de l'empresa i del seu entorn. 2-Fixaccio dels objectius: es marquen els objectius 3-Creació alternatives o determinacio de les lineas d'actuació, es marquen els diferents caminsque durant l'empresa  cap els objectius proposats 4-Avaluació de les alternatives: consisteix avaluar i analitzar cadascuna de les lineas d'accio 5-eleccio d'una de les alternatives: desideix quin pla s'executara 6-Control i determinació de desviaments: encara que s'agi triat una alternativa hi ha la posibilitat que la realitat evolucioni de manera diferent i no funcioni tal com s'esperava Funció d'organització: es defineix  l'organització com aquella funcio que té per finalitat dissenyar una estructura un què quedin definides totes les tasques que ha de realitzar cada persona com compon l'empresa , aií com la seva responsabilitat i autoritat Etapes d'un procés d'organització: 1)determinar els nivells d'organització.Aclarir la jerarquització de comandaments, en el sentit de definir que decideix , controla i exacuta les tasques dins de l'empresa. 2) Atribuir les funcions de cada nivell de comandament: assignar l'abast de la seva autoritat i responsabilitat , aixi com les personas que estan sota les seves ordres. 3)Definir les relacions entre els dierents nivells d'organitzacio: tots els nivells han d'estar coordinats i relacionats enre si, ja que cadascun s'ocupa d'alguna tasca que es duu a terme abans o despres d'alguna altra. 4)Distribuir les funcions i els objectius destinats a cada persona que forma part de l'organitzacio, de manera clara i concreta, i agrupar-les en divicions o departaments segons l'activitat que es vulgui. 5)Definir les vies decomunicació que tenen les persones que treballen a l'empresa en tots els sentits La comunicació a l'empresa: La cumunicació és un dels punts més importants perquè lempresa funcioni amb total garantia 1-Comunicació ascendent:ésla forma verticalment esde baix a dalt .s'origina enempleatsacabaendireccio