Les revolucions Polítiques

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,01 KB

 

constitució --> llei fonamental d'un estat. recull els drets dels ciutadans, la forma de govern, la relacio entre els poders i l'organització de les constitucions.

estructura federal --> estat format per diverses entitats territorials que tenen una certa capacitat d'autogovern, però que depen de l'estat central per a les funcions principals.

metròpoli --> denominació de l'estat colonitzador en relació amb les seves colònies.

els orígens del  conflicte --> en el S. XVIII, la gran bretanya tenia colònies a l'estat d'America del nord, les anomenades tretze colonies. La revolució amercana és el conflicte entre els colons de la nova anglaterra i la gran bretanya que va culminar amb la independèndia dels primers.

el 1774 els representats de les tretze colònies es van reunir en el primer congrès de filadèlfia en que es van redactar una delcaració de drets i es van decidir els primers moviments d'armes. la derrota britànica a lexington(1775) va donar més impuls a la insurrucció.

el 1789, la burgesia francesa va aprofitar una situació de crisi per iniciar una revolució que li va permetre arribar el poder.

a principis de 1789 França era una gran potència que vivia segons les normes de l'Antic Règim.

el principi --> en els estats generals la noblesa i el clergat pretenien que es votés per estament, cosa que donava majoria els priviliejats.

sans-cilottes --> denominació que rebia el poble menut, que no vestiesn com la noblesa i la burgesia, amb calça curta i mitges, sinó amb calces llargues

veto  --> capacitat d'algunes persones, estats o institucions per oposar-se a una decisió o impedir la promulgació d'una llei.

els decrets de l'assamblea contituent u la constitució van significar la fi de l'Antic règim a frança. però el rei i els priviliegiats van voler frenar les reformes. el 26 d'agost va redactar la declaració  del drets de l'Home i del ciutadà, en què es reconeixien i es garantien les llibertats personals, la igualtat davant la llei i el dret a la propietat.

Robespierre --> És un dels líders més conegut de la revolució francesa.

la revolució es va radicalitzar davant l'amença esterior i va acabar en el període del terror.

girondins --> republicants moderats

jacobins --> republicants més radicals.

Napoleó va emprendre un seguit de reformes a França i una politica d'expansió militar, que finalment va acabar ensorrant el règim que havia imposat.

estat coixi --> estat independent que esmorteeix possibles qonflictes entre les potències que té situades a banda i banda.

Després de la derrota de napoleó, es va iniciar una època de reaccio antiliberal que anomenem Restauració.

Durant l'època de la restauració els monarques de l'antic règim van recuperar el poder i van governar seguitn els principis de l'absolutisme, com si la revolució francesas no hagués passat mai.