Laigua

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,99 KB

 
L'aigua al planeta:Hidrosfera:Es el conjunt format per tota l'aigua de la Terra.Aigua atmosfèrica: és la que conté l'atmosfera i es pot trobar en qualsevol dels tres estats.( humitat: és la quantitat de vapor d'aigua que conté l'aire atmosfèric.Aigua oceànica o marina: és la dels mars i oceans. Té un contingut alt en sals i una composició química força uniforme, llevat d'alguns mars tancats que tenen una composició pròpia prou diferent ,generalment d'alts continguts salins.(Aproximadament el 97% de tota l'aigua del planeta, no és utilitzable com a recurs pel seu alt contingut en sals.Aigua continental:(és poden troba en estat sòlid o líquid.
a)glaceres i casquests polars són les aigües sòlides superficials(2% de tota l'aigua).b)aigües líquides superficials circulen per la superfície dels continents(0,17%
0).c)aigües subterrànies circulen pel subsòl, èls porus de les roques(6%o). Aigua biològica: l'aigua es el component mes abundant en la matèria viva i constitueix la fracció quantitativament menys important de la hidrosfera. El cicle de l'aigua:
l'energia solar és la que posa en marxa tot el procés que fa posible l'evaporació de l'aigua, els moviments de les masses d'aire i la circulació atmosfèrica.El cicle de l'aigua es una petita fracció de l'aigua mòbil del planeta, de manera que en periodes relativamnet curts de temps pot fluir per diferents llocs de la hidrosfera.L'aigua té periodes de renovació: una molècula d'aigua s'estarà a l'atmosfera uns nou o deu dies com a terme mitjà. L'aigua també circula de manera força ràpida en els èssers vius. En canvi, en un oceà, una molècula d'aigua s'hi estara una mitjana d'uns 3000 anys. De l'aigua caiguda per precipitació sobre les terres emergides, una part s'evapora directament , una alra circula a través de les plantes i retorna a l'atmosfera per
transpiració i la resta s'inflitra cap al subsòl o flueix pe la superfície a favor de la força de la gravetat. Malgrat l'aigua que flueix perls rius és una fracció molt petita del totalm constitueix el factor més important del modelatge del relleu i del paisatge.