Instrukzioak

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 951 bytes

 
Memoria: Milioika Flip flop D multzoak antolatuta informazioa lortzeko. Erregistroetan antolatuta daude eta bakoitza bit erre.dauzka( zifra binarioak).Gaur egun 32. Zulo/datu bakoitza zenbaki bat dauka eta memoriari eman behar zaio zenbaki hori,daukan informazioa lortzeko.Zenbaki honi helbidea deritzo. PUZean egiten dira nahi ditugun eragiketak.Hauek instrukzioak deritze.Bitan banatzen da PUZ: kontrol unitatea: idazten ditu gure nstrukzioaren memoria helbide sekuentzia eta ALUrentzako seinaleak aktibatzen ditu.datu-bidea:eragiketak egiten ditu,kontrol unitatearen seinalea hartu eta gero.Sarrera/irteera unitateak: datuak sartzeko erabiltzen ditugun dispositiboak, teklatu,pantaila