Gfhfs

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en español con un tamaño de 1,9 KB

 
DRET:conjunt d principis i nrmes juridiqes q regulen el comportament duna societat i son dobligat compliment.Clasificació:Dret public(regula relacions colectives-D.adm,D.financer,D.processal)Dret privat(regular relacions privades-D.civil,D.mercantil,D.privat).Fonts generals: Fonts materials(poder legislatiu,poder executiu,organs adm.rang inferior,colectivitats)fonts formals(constitució,llei organiques,lleis ordinaries).Tipus de lleis:Lleis en sentit estricte(constitució,lleis organikes,lleis ordinaries).Normes en rang de llei(reials decrets-lleis,reials decrets legislatius).Reglaments(reials decrets,ordres ministerials,ordres de comissions delegades).Gerarquia nrmativa:una nrma d rang inferior n pot contradir a una d rang sup./les nrmes no poden ser anulades ni modificades x altrsde rang =o sup.Ordenació de les lleis:Constitució->lleis organiques->reial decret lleis-lleis ordinaries-reials decret legislatiu->reial decret->organs de comisions delegades->ordres ministerials->colectivitats.