El treball i la legislació laboral

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,03 KB

 

La igualtat en el treball

Els ciutadans i les ciutadanes són iguals davant la llei.

Discriminació salarial, discriminació en les pensions de viudïtat, la més gran taza de desocupació femenina, l'escasa precencia de les dones en llocs de responsabilitat política, social, cultural i econòmica, probelmes de conciliació entre la vida personal, laboral i familiar., discriminació generica a col·lectius especialment sensibles, a part d ela dona: persones immigrades, amb diacapacitats, amb risc d'exclusió social, joves, persones grans...

Que es el treball?

Definició: conjunt de tasques que les persones desenvolupen dins de l'empresa.

Característiques:

Voluntarietat: la persona decideix si treballa, on ho fa i de quina manera.

Per compte d'altri: treballa per a un altra persona, la qual es beneficia del fruit del seu treball.

Retribució: el treball ha de ser remunerat.

Subordinació: dins de l'activitat laboral, el treball de la persona està sotmès a les decisions de l'empresari.

L'estatus dels treballadors, és la norma bàsica fonamental en l'ambit laboral ja que recull la major part de la normativa legal que implica el treball.

Les facultats de l'empresari

L'empresa té l'obligació genèrica d'observar la normativa laboral i reconèixer tots els drets dels treballadors inerents a la relació laboral.

Poder de direcció: l'empresari organitza la producció

Poder disciplinari: l'empresari té la potestat de sancionar els treballadors per les faltes comeses.

Sindicats

Son organitzacions formades per treballadors que s'associen per defensar els seus drets de manera conjunta. En el procés de negociació col.lectiva amb l'empresa arriben a pactar els convenis col.lectius.

Organitzacions empresarials

Son associacions d'empreses que representen els seus interesos comuns. acorden els convens col.lectius amb els sindicats dins de la negociació col.lectiva.